Kulturskolen vurderer å flytte til sentrum

Utvalg for kultur og teknisk får kulturskolens flytteplaner til på sitt bord torsdag.