Gå til sidens hovedinnhold

Kulturskolen på Hunn

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjersti Bjørnstads kronikk den 29. juni framstår som en gladmelding til alle som er opptatt av en god kulturskole. Det er vedtaket om flytting til Øvre Torggate ikke. Alle er enige om at Kulturskolen er viktig, men har ikke Bjørnstad fått med seg noen av reaksjonene i denne saken? Det må være spesielt å gå ut og beskrive hvor effektiv den nye posisjonen i Gjøvik er på å gjennomføre nedleggelse av Hunn, og samtidig vite at det er svært få av dem som bruker Kulturskolen i dag, som ønsker seg den midlertidige løsningen i Øvre Torvgate. Jeg har heller ikke oppfattet at det er et stort ønske blant de ansatte å flytte.

Jeg ble selv invitert opp på skolen for å møte foreldre og noen av de ansatte på Kulturskolen, i forkant av kommunestyret der vedtaket skulle fattes, for å høre deres synspunkter. Ingen av foreldrene, elever eller ansatte som var der, ønsket å flytte kulturskolen til midlertidige lokaler. Det har også vært leserbrev i OA fra foreldre og ansatte om hva de mener om denne saken, uten at det har gitt nevneverdig inntrykk på den nye posisjonen. Jeg fikk lyst til å legge ved litt av reaksjonene som har stått på trykk:

– Gratulerer! I dag har politikerne i Gjøvik rasert kulturskoletilbudet vårt og ødelagt kulturmiljøet for barn, unge og ansatte i årevis framover. Barna er ikke hørt. Ungdommen er ikke hørt. Heller ikke foreldre og ansatte. Ingen informasjon kom om at denne saken var på trappene, før elever og foreldre gikk ut i ferie, skriver Merethe Engen Enerstvedt, i et innlegg i OA den 25 juni.

– Hvorfor skal man bruke penger og krefter på å forandre på ting som fungerer, spesielt når det er snakk om for en midlertidig periode? ... Ansatte, elever og foresatte har aldri bedt om et annet bygg. De har heller aldri blitt spurt om de ønsker å flytte. Og det har ikke vært noen åpen diskusjon i denne saken hvor befolkningen har fått si sin mening, skriver Silje Austdahl – kulturskolelærer og kulturskolemamma

Fakta er at de borgerlige partiene (SP, FrP, H, KrF og V) i Gjøvik brukte sin ene stemme i overvekt i kommunestyret for å kjøre denne saken igjennom. I behandlingen i kommunestyremøte godkjente ordfører at Mjøsen eiendom fikk holde partsinnlegg i saken, men sørget ikke for at foreldre og elever på skolen fikk legge fram sine synspunkter.

Det opposisjonspartiene i kommunestyre ikke forstår, er hvorfor dette vedtaket skulle gjøres nå? Hvorfor skulle kommunen inngå en 5- års kontrakt med Mjøsen eiendom på 15 millioner, sett også i lys av kommunens økonomi nå på grunn av Covid-19-pandemien, med betydelig svikt i skatteinntektene? Det er ingen offentlige krav som gjør at det kreves utbedring på bygningen på Hunn, som gjør at dette vedtaket måtte gjøres nå. Fakta er at foreldre, elever og antakelig de fleste ansatte ønsker å være på Hunn til kommunen får på plass nytt kulturhus.

Noen dager i forkant av kommunestyremøtet fikk vi bekreftelsen på at fylkeskommunens satsing, Musikk i Innlandet blir lagt til Gjøvik. Dette har de fleste partier i kommunestyret jobbet for over år. En av betingelsene Gjøvik har forpliktet seg til, er at det skal bygges et nytt kulturhus med nye produksjonslokaler for virksomheten. Et samstemt kommunestyre bekreftet på møte i mars, at vi skal starte bygging av nytt kulturhus i 2024. Hvorfor i all verden mener posisjonen at det er fornuftig å bruke 15 millioner over 5 år i leiekostnader, når vi fortsatt kunne vært på Hunn?

I utvalgsbehandlingen i Kultur og Teknisk, vedtok posisjonspartiene at de ønsket å selge lokalene på Hunn. Så kom kontrabeskjeden etter at posisjonen hadde satt seg inn i hvilket historisk sted Hunn er. Ordfører gikk ut i pressen og meddelte at posisjonspartiene vil sette i gang et rehabiliteringsprosjekt for å totalrenovere Hunn-bygningen. For meg virker det underlig at i det ene møte skal de selge bygningen, og i det neste skal de sette i gang et rehabiliteringsprosjekt av bygningen, uten at det avklart hva bygningen skal brukes til i framtida. Dette er heller ikke forankret i budsjett/styringsdokument. Det virker som den nye posisjonen styrer etter innfallsmetoden.

Arbeiderpartiet og de andre opposisjonspartiene i kommunestyret er enig med, og støtter protestene fra elever, lærere, ansatte på kulturskolen, men vi ble dessverre nedstemt i kommunestyre. Kulturskolen burde fortsatt være på Hunn og Brufoss, fram til vi får på plass et nytt kulturhus. Dette vedtaket kan i verste fall bety at et nytt kulturhus skyves ut i tid. Det er verken kommunens innbyggere, kulturskolens brukere eller ansatte tjent med.

Kommentarer til denne saken