Kultursjefen har krysset av i kalenderen: – Det nye kulturhuset skal stå ferdig i 2027

Hvor kulturhuset skal ligge og hvordan det skal se ut er det foreløpig ingen som vet, men ellers er det aller meste i rute.