Pilegrimsvandring er det noe for deg?

Kulturutvalget i Engehaugen menighet innviterer til kulturkveld

Lars Erlend Kielland kåserer over temaet: Pilegrimsveier til Nidaros og der du bor.

Torsdag 16.09 kl 19.00. Se utfyllende annonse på kirken.no/gjovik