Arven etter Hunn – Nøkkelen til Gjøvik

Endelig kan vi invitere til de populære torsdagskulturkveldene i Engehaugen kirke.

Først ut er Lissie Norland som skal vise bilder og fortelle om hvordan byen vår utviklet seg fra å være Hunn til å bli Gjøvik by.

Dette er historien om den sentrale storgården Hunn i Vardal, med dens mange og viktige funksjoner. Det var Mustad-slekt som drev Hunn i fem generasjoner fra 1735 til 1880. Vi blir presentert for dem og tiden de levde i. Mjøsmuseet har fått ca 300 gjenstander i gave etter slekta på Hunn. Gjennom disse gjenstandene og skiftedokumenter kan vi følge generasjonene på Hunn, hvordan de var kledd, hva de omga seg med, og hvordan de utviklet Hunn.

Med etablering av Gjøvik i 1861, mister Hunn areal på nordsida av Hunnselva, og gårdens viktige funksjoner ble etter hvert overført til den nye byen. Inntektsgrunnlaget ble svekket.

Bonden på Hunn måtte gi tapt i 1880, og den store eiendommen gikk over til Holmen Brænderi.

Siste del av kåseriet tar for seg hvordan Gjøvik utviklet seg.

Nordland har et sterkt engasjement for å bevare og formidle Gjøviks historie. Det vil sikkert være mange som kjenner seg igjen i de gamle bildene som hun viser, denne kvelden.

I forkant av møtene våre er det mulighet for en kaffekopp fra kl 18.30 og kanskje friske opp gamle minner?

Inngangspenger kr 100.-