Gå til sidens hovedinnhold

Kulturhuskupp i Gjøvik?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ei gruppe med interesser knyttet til Huntonstranda har i det senere jobbet aktivt for å bre en oppfattelse av at Gjøviks befolkning ønsker et kulturhus, og at dette må ligge på Huntonstranda. Det refereres til en undersøkelse gjennomført av Sentio, hvor man har stilt spørsmål om man ønsker et kulturhus i Gjøvik, og hvor dette bør ligge. En så enkel spørsmålstilling er så tendensiøs at man må klassifisere dette som en amatørmessig undersøkelse. Man gir ikke noe helhetlig bilde til de som avgir svar. Dette blir som å spørre en byens 5-åringer om de har lyst på sjokolade.

Dersom man skal gjennomføre en undersøkelse om byens befolkning ønsker seg et kulturhus, må man også forklare konsekvensene. Før man starter en lokaliseringsdebatt, må man ha en debatt om hvorvidt man skal prioritere store summer på kulturhus fremfor eldreomsorg, ungdomspsykiatri, skole osv. Dette blir et prioriteringsspørsmål. Hvordan skal dette ellers finansieres? Er de som i utgangspunktet har svart positivt til kulturhus like positive dersom dette skal finansieres gjennom 100% økning i eiendomsskatt? Dersom vi har 1 milliard kroner til disposisjon, hvordan vil vi da prioritere dette? Stiller man disse spørsmålene, vil man få et riktigere bilde. Sentio sin undersøkelse bærer preg av å underbygge interessene til ei gruppe med spesielle interesser knyttet rundt Huntonstranda, hvor man ønsker at andre skal betale for et kulturhus som øker deres egne verdier.

At Gjøvik Kunst- og Kulturskole kan ha behov for bedre lokaler enn hva de i dag disponerer i Hunnsvegen, kan man sikkert være enig i. Her må man se på alternativer som allerede finnes i byene, eller hvordan man med enklere midler kan legge forholdene til rette. Det er ikke argument godt nok til å bygge et digert signalbygg.

GOBB/Tom Søgård lanserer forslag til kulturhus fordi dette skal være med og bære grunnlagsinvesteringer på Huntonstranda. Det de ber om er at byen befolkning skal sponse GOBB og andre sin satsing på Huntonstranda. Dette blir for frekt. Har ikke investorene rundt Huntonstranda tatt høyde for investeringene rundt dette, må de ta konsekvensen av dette selv. Denne regninga kan de ikke velte over på byens befolkning gjennom å presse gjennom bygging av kulturhus.

Kommentarer til denne saken