Gå til sidens hovedinnhold

Kulturhus på Huntonstranda

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik kommune har begynt arbeidet med å utrede ideen om et kulturhus på Gjøvik. Et slikt hus trenger vi og det håper jeg vil bli bygget. Gjøvikregionen med byen Gjøvik i sentrum, er i positiv vekst. Dette på tross av at mange offentlige arbeidsplasser stadig havner på Lillehammer og Hamar. Slik har det vært også langt tilbake i historien. Styrken i regionen vår har tradisjonelt vært industrien. Det går en rød tråd fra de gamle håndverkene innen metallbearbeiding som førte til Totenklokker, Totenkniver og Gjøvikglass og over til de tradisjonelle hjørnesteinsbedriftene Mustad, Øveraasen, Hunton, Nammo (RA) og Hoff (Holmen Brænderi). Det store er at disse bedriftene og mange flere går godt i dag og er en del av et industrielt eksportmiljø som er verdensledende på flere av produktene sine.

Dette har i de siste åra blitt toppet med en eventyrlig utvikling fra Høgskolen på Gjøvik til NTNU Gjøvik. Sammen med mange andre gode arbeidsplasser har dette skapt mye å leve av i regionen vår. Folketallsutviklinga er stabil og litt økende, men her er det muligheter. Et nytt kulturhus på Gjøvik er viktig for å ta vare på og videreutvikle mye av det gode som skjer på kultursektoren, men også for å være et attraktivt bosted der folk kan møtes og få opplevelser både til glede, refleksjon og utvikling. Vi skal også ha noe å leve for. Gjøvik har blitt en moderne studentby og et kulturhus vil gi flere tusen NTNU studenter en tilhørighet til byen og gode opplevelser i studietida. Mjøsmuseet håper også å kunne realisere en moderne museumsutstilling om byens og industriens historie på Gjøvik gård.

I Oppland Arbeiderblad 26. januar får vi presentert en undersøkelse som Sentio har gjort på oppdrag av grunneierne på Huntonstranda. Svarene viser at 62 prosent av de spurte er for et nytt kulturhus på Gjøvik. Uten at spørsmålet er referert, svarer 47 prosent at Huntonstranda er bedre egnet en Shelltomta. Vinnerutkastet for kulturhus på Huntonstranda viser en etappevis utbygging og at huset kan bestå av flere mindre hus knyttet sammen av gangstier og grøntarealer. Utbyggerne reklamerer for denne løsningen og beroliger med at hvis ikke Circle K og McDonalds kan flyttes, kan kulturhuset trekkes lenger ned mot Mjøsa.

Jeg har forståelse for at et kulturhus på Huntonstanda er viktig for de som skal bygge boliger der, men det er ikke boligutbyggerne og de private grunneierne dette huset først og fremst skal tjene. Som kommunalsjef Per Rognerud påpeker i samme artikkel, må vi først finne ut hva huset skal inneholde og hvilke ambisjoner Gjøvik kommune har med huset.

I de siste 20-30 åra har det blitt bygget mange kulturhus i Norge. Kulturhuset på Gjøvik vil bli et regionalt kulturhus også for folk på Biri, Eina, Totenvika og i Landåsbygda. Det er gjort mange erfaringer med kulturhus i byer i Norge. Evalueringer og forskningsrapporter kommer med mye klok kunnskap. Etter mitt syn er et av de beste eksemplene i Norge, kulturhuset på Hamar. Hamar kommune skaffet seg ei stor tomt midt i sentrum. Der har de samlet kulturskole, kino, bibliotek, teater og musikk både til øvinger og forestillinger. Etter noen års drift viser det seg at huset fungerer meget godt.

Hovederfaringer med regionale kulturhus som lykkes, er nok at de har samlet mest mulig kulturliv under ett tak og lagt det midt i byens desiderte sentrum. Et hus for alle, for både hverdag og fest. Vi vet at biblioteket er den kulturarenaen som har lavest terskel og som også når våre nye landsmenn. Et slikt hus bør ha èn hovedinngang for å kunne oppnå synergier mellom de ulike kulturinstitusjonene og kulturaktivitetene inne i huset.

I et slikt perspektiv blir nok boligutbyggerne på Huntonstranda litt overivrige. Det kan godt hende at det må til en etappevis utbygging av kulturhuset, men det bør nok ende opp med ett hus og ikke flere mindre. Huntonstranda blir et flott areal ned mot Mjøsa. Et fint sted å bo der det erfaringsvis vil bli flest velvoksne personer med god økonomi. I Ålborg har de bygget studentboliger på ei slik tomt i sentrum ned mot Limfjorden. NTNU-studentene skaper ungdommelig liv til byen vår, de er viktige å rekruttere som framtidig arbeidskraft og som innbyggere. De gir også god økonomi til lokalt næringsliv og kommunen.

Huntonstranda vil nok aldri bli midt i Gjøvik sentrum. Da CC Mart’n skulle bygges argumenterte utbyggerne med at dette ville bli en del av sentrum og styrke sentrum. Slik ble det ikke. Huntonstranda ligger enda lenger unna sentrum og har en stor fysisk og visuell barriere med jernbanetraseen. 100 meter fra eller til spiller en stor rolle i en slik sammenheng. Derfor kan en ikke lettvint flytte et kulturhus enda lenger unna sentrum mot Mjøsa, fordi det er problemer med den mest aktuelle tomta.

Det blir flott å få et kulturhus på Gjøvik, men først må både innhold, funksjon og økonomi utredes grundig før en ser på det beste tomtevalget. Det er kommunestyret som skal gjøre de endelige valgene. Da bør de lære av det feilgrepet som nylig ble gjort av kommunestyret i Østre Toten kommune. Der bygges nå det nye omsorgssenteret på Labo mot både nasjonal ekspertise, lokale fagfolk og rådmannens råd. Dette blir Østre Totens desidert største arbeidsplass med 400 arbeidsplasser uten nærhet til bussterminalen, uten å styrke et sentrum på Lena som hadde hatt behov for det, og alt før det har blitt åpnet viser tomta seg altfor trang. Erfaringene fra de mange regionale kulturhuseprosjektene i Norge er det også veldig mye å lære av på godt og vondt. Dette blir en spennende prosess og et viktig tiltak for hele regionens framtidige utvikling som et attraktivt bosted.

Kommentarer til denne saken