Som alle nå har observert foregår det graving i Strandgata om dagen. Dette for å oppgradere alt som ligger i bakken, og for å gjøre gata til såkalt miljøgate. Det er nok sikkert nødvendig med oppgradering da alt dette rørsystem begynner å bli gammelt. Vedrørende miljøgate er jeg mer skeptisk, men lar det ligge i denne omgang.

Nå bør da kommunen sørge for å få lagt avstikkere av vann, fjernvarme mm inn mot den gamle Shell-tomta, slik at det er klart når det nye kulturhuset skal bygges. Da slipper man å grave opp Strandgata neste gang.

Ja, – for jeg regner med at de ansvarlige i kommunen nå får bestemt seg og innser at Shell-tomta er den eneste fornuftige plassering av et nytt kulturhus.

Det er skrevet og sagt mye om plassering av nytt kulturhus. Kommunen har til og med kastet bort en del penger på konsulentutredninger i denne saken. At dette er bortkastede penger vises tydelig av det resultat konsulenten (som helt sikkert ikke er fra Gjøvik) har kommet til. Han/de kom fram til at CC var den beste lokalisering! Man skulle tro at dette var et bestillingsverk, der fasiten var gitt på forhånd.

Nei, kjære politikere, – godkjenn lokaliseringen med Shell-tomta, og la de private investorer som vil bygge dette, starte planleggingen. Jeg er helt sikker på at vi her vil få et fantastisk kulturhus, som vil bli et landemerke og samlingspunkt i Gjøvik.

Vi har mer enn nok dyktige arkitekter og planleggere lokalt, så et flott resultat er jeg helt sikker på at det vil bli.