Gå til sidens hovedinnhold

Kulturhus er avgjørende for utbyggingen av Huntonstranda og byen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I løpet av noen måneder vil Gjøvik kommune legge premissene for lokalisering av nytt kulturhus. Beslutningen vil få stor betydning for hvordan Gjøvik utvikles som by for de neste 100 årene. Denne saken gjelder langt mer enn øvingslokaler, konsertsal og kinosaler – den gjelder hvordan vi vil at Gjøvik skal utvikles som by.

Dette kan ikke sies klart nok: lokalisering av et nytt kulturhus vil være helt avgjørende for utviklingen av Gjøvik, hvordan byen framstår i framtiden og hvordan strandområdet vil bli. Det er nå politikerne bestemmer om Gjøvik en gang for alle skal lykkes å knytte byen mot Mjøsa. Spørsmålet er til sist om vi virkelig ønsker å forbedre, forstørre og fornye byen vi er glade i. Hvis vi virkelig vil dette, er lokalisering av Gjøviks kulturhus på Huntonstranda helt avgjørende.

Mye er endret i Gjøvik de siste årene. Med NTNU kom ambisjonene og stoltheten over å være universitetsby. Kommunen har satset på byutviklingen, det bygges flere nye boliger enn noen gang og vi jobber for at fylke og stat skal bli med på omlegging av både fylkesveg 33 og riksveg 4.

Gjøvik kommunen startet utredningene om et nytt kulturhus i 2014. Siden da har kommunen investert over 100 millioner kroner for å få tilgang til og utvikle Huntonstranda. Målet har vært å knytte byen til Mjøsa, gi innbyggerne et attraktivt område og utvikle et område som kan trekke nye bedrifter for å skape nye arbeidsplasser i kommunen. Med dette i bakhodet vil det være ganske uforståelig om kommunen skal legge ytterligere titalls millioner på bordet for å kjøpe seg areal på den såkalte Shell-tomta når man allerede eier et tomteområde som er langt større og bedre egnet til et nytt, fullverdig kulturhus.

De andre grunneierne vil at Huntonstranda skal utvikles til beste for byen og innbyggerne. Vi vil gjøre store investeringer blant annet i turområder langs Mjøsa og grønne parkanlegg. Vi ønsker å utvikle en viktig del av sentrum hvor det er liv og aktivitet, og som har boliger, friområder, arbeidsplasser og kulturliv. Alle fasiliteter som en by vil være stolt av å ha og som gir allmennheten gleden av å kunne nyte denne perlen ved Mjøsa.

Med kommunens store investeringer på Huntonstranda, er det opplagt at kommunen også må bidra til en helhetlig utvikling av området og bidra til et variert tilbud for allmennheten. Innbyggerne må rett og slett få mest mulig igjen for kommunenes penger. Da er lokalisering av et framtidig kulturhus langs Mjøsa et avgjørende grep. Gjøvik har en unik mulighet til å utvide sentrum og etablere en etterlengtet sjøfront. Med et sammenhengende aktivt område fra Skibladnerhuset til Fredvika, kan Gjøvik bli helt ny by. Huntonstranda vil være en viktig del av sentrum, med plass hvor vi kan utvikle mye av det byen i dag mangler.

Vi vil få nye områder for opplevelser, galleri, kafeer og restauranter. Men mest av alt er det plass til, og nødvendig at kommunen også bruker, området til bygg som representerer puls og identitet. En vellykket utvikling av Huntonstranda er avhengig av at det blir aktivitet og mennesker, at det både blir boliger, kontorarbeidsplasser og kulturhus. Bare en slik kombinasjon kan skape aktivitet dag og kveld, hverdager og helger. Uten arbeidsplasser og et kulturhus blir ikke Huntonstranda en aktiv og pulserende del av sentrum.

Konsekvensen er dramatiske. Uten kulturhus på Huntonstranda vil det bli mindre åpent og tilgjengelig for allmennheten. Viljen til å bygge andre attraksjoner og tilbud for publikum vil være mindre. I ytterste konsekvens vil en annen lokalisering av et nytt kulturhus sette hele utviklingen av Huntonstranda i spill.

Kommunestyret vedtok i 2017 at et nytt kulturhus skulle inngå i en internasjonal arkitektkonkurranse for Huntonstranda. Det kom inn 29 spennende og gode forslag til hvordan Gjøvik kan utvikle strandområdet, hvordan vi kan få en balansert utbygging og skape nye attraksjoner og opplevelser for hele befolkningen. Samtlige forslag var opptatt av et kulturhus som et sentralt bygg og en «motor» for aktivitet. Forslaget «Svaneredet» ble stemt fram som folkets favoritt og også premiert av juryen.

Et stort flertall av Gjøviks innbyggere ønsker et nytt kulturhus og de fleste peker på Huntonstranda i valg av tomt. Kulturhuset danner en viktig ramme for utviklingen av resten av strandområdet. Det vil være en tapt mulighet for Gjøvik dersom politikerne i denne saken ikke følger sine egne innbyggere.

Kommentarer til denne saken