Gå til sidens hovedinnhold

Kulturen blør

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den statlige krisepakken på én milliard kroner til kultur, idrett og frivillighet har gitt fine overskrifter, men det har blitt stille. Det trengs en større og mer målrettet krisepakke til kultur, idrett og frivillighet. Alle sektorer som gir et viktig bidrag i samfunnet for veldig mange.
Endringer er signalisert – vil de treffe bedre?

Fylkeskommunen har et stort ansvar innenfor områdene for krisepakken og kunne gjerne fått ansvaret for å forvalte midlene, vi har vel en bedre oversikt over hvor skoen trykker lokalt.

Utfordringene lokalt er store og situasjonen kan bli langt krevende for mange. Likviditetskrisa er stor, om det ikke kommer friske penger fra staten. Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen har sagt det så riktig i sitt innlegg: «De 400 millionene norsk kulturliv fikk som krisetiltak i form av en kompensasjonsordning er ikke nok, og det treffer ikke alle aktører som nå er rammet. Festivalene, institusjonene som har stor grad av offentlig finansiering, filmbransjen, kinoene og de mindre kulturaktørene som har måttet avlyse, står helt uten hjelp fra denne pakka.»

700 millioner kroner av krisepakka skal gå til idretten og frivilligheten for å kompensere for blant annet tapte billettinntekter – utfordringen er at de store inntektene ikke nødvendigvis kommer derifra.

Kiosksalg og sponsorinntekter er svært viktige inntektskilder for breddeidretten. Disse inntektene vil i stor grad bortfalle nå. Lotteri- og stiftelestilsynet, som forvalter ordninger illustrerer krisepakken med en vaffel – men tapt vaffelsalg kompenseres ikke. Trettebergstuen har to viktige poenger til i sitt innlegg. Den etterspurte momskompensasjonsordningen for all moms kan gjerne komme nå. Videre «..anlegg og arenaer som forfaller, må rustes opp, det skaper arbeid og holder hjulene i gang.

Kommer ikke en mer treffende krisepakke på plass, blant annet for breddeidretten, er det fare for at kontingenter og påmeldingsavgifter økes. Hva vil da skje med de mest sårbare barna, barnefattigdommen og de sosiale ulikhetene står i fare for å forsterkes. Alle de som trenger et trygt, stabilt og positivt miljø på fritiden, kan fort måtte betale en høy pris.

Også kulturlivet sliter. Krisepakken i nåværende form råker kun de få. Viktige aktører i kulturlivet får ikke søkt om kompensasjon, det gir åpenbare utfordringer og er ikke rettferdig.
I Innlandet fylkeskommune har vi valgt å fortsatt utbetale tilskudd til tross for at arrangement blir avlyst. En ordning som sikret inntektene fra staten, selv om arrangementet ble avlyst, ut 2020 for eksempel, hadde gjort seg.

Vi har også sett at det kommer kreative initiativ ut av dette, to eksempler på det er Koronamonologene, som Teater Innlandet har publisert på sosiale medier og hjemmesida si. Litteraturfestivalen på Lillehammer skal bli sendt via NRK på TV, radio og nett – de har gått nye veger. Digitale plattformer må brukes nå.
Vi har sett flere eksempler på et løsningsorientert kulturliv, det er det all mulig grunn til å være utrolig stolte av!
Det er gledelig å se nytenkning og kreativitet på flere områder! Det gir nye muligheter som vi må verdsette.

For ikke mange dager siden valgte kulturminister Raja å skrote regionreformen på kulturfeltet. Da må vi forvente at han tar det statlige ansvaret for å berge kulturen trygt gjennom koronakrisa.
Vi har et stort behov for kultur, frivillighet og idrett også etter krisa vi er midt oppi nå.

Kommentarer til denne saken