I forslaget til statsbudsjett for 2005 foreslår kulturdepartementet å opprette en pott på 7,5 millioner kroner til regional satsing på audiovisuelle tiltak. Regjeringen forutsetter at de statlige midlene ikke utgjør mer enn maksimalt 50 prosent av totalkostnaden ved prosjektene.

- Formålet er å fremme veksten av regionale filmmiljøer gjennom tilskudd til enkeltprosjekter. En slik ordning vil også gi synergieffekter for det regionale næringslivet, sier Valgerd Svarstad Haugland i en pressemelding.

Satsing på film og andre audiovisuelle produksjoner i regionene vil kunne bidra til å utvikle lokale filmmiljøer med høy kompetanse, mener kulturministeren. Dette skal igjen bidra til å styrke og videreutvikle norsk filmbransje.