Takknemlig og glad 5-åring!

Velkommen til Kafègudstjeneste søndag 16. februar kl.17.00!

Velkommen til Kafègudstjeneste søndag 16. februar kl.17.00! Foto:

Av
DEL

Innsendt 19. februar 2015 åpnet Frelsesarmeen på Gjøvik første gang dørene til PULS-Ditt værested i Ringveien 8b. Det er tydelig at det var et etterlengtet tilbud! PULS-Ditt værested har blitt et populært møtested for mange, og de har stadig satt inn flere bord og utvidet kapasiteten.

- Det er utrolig å få muligheten til å treffe så mange fantastiske mennesker, sier daglig leder Marit Helene U. Olsen. Vi er ydmyke og takknemlige for å få lov til å dele livsreisen med så mange.

Mestring, fellesskap og nye muligheter

Siden åpningen har flere hundre vært innom som frivillige, på arbeidstrening, språktrening, fotlenkesoning og samfunnsstraff. Mange rapporterer økt livskvalitet, større nettverk, mindre bruk av medisiner og helsetjenester, og mange har også kommet ut eller tilbake i ordinært arbeid og skolegang.

Det er mer enn suppe og rundstykker som er i fokus når gjengen på PULS samles. Her er menneskene det sentrale. Et smil, gode ord og en klem er hverdagskost her.

- Alle trenger vi å bli sett og bekreftet, sier Marit Helene. Vi kan være med å inspirere hverandre. God stemning blant de frivillige smitter også over på kundene, og mange kommenterer at det er godt å komme inn her!

Økende antall kunder

Stadig flere finner veien til Kirkeby, og Marit Helene uttrykker takknemlighet for at folk bruker værestedet.

- Uten kunder hadde vi jo ikke hatt dette flotte tilbudet og bidratt inn i menneskers liv, sier hun. Det er flott å se at vi har kunder som representerer gjennomsnittet av Gjøviks befolkning slik vi håpet på. Her er det folk i alle aldre, med ulik sosial status, etnisitet og religion, og det skaper et fantastisk mangfold!

Fortsatt behov for Suppe, Såpe og Frelse

Frelsesarmeen ønsker å være en bidragsyter på Gjøvik, og det er ingen tvil om at det fortsatt er behov for Suppe, Såpe og Frelse. Litt av bakgrunnen for oppstarten av PULS-Ditt værested var tall fra folkehelseprofilen for Gjøvik i 2014. Folkehelseprofilen for Gjøvik Kommune 2019 viser fortsatt at kommunen kommer signifikant dårligere ut enn landet som helhet når det gjelder muskel-/skjelett og psykiske lidelser, særlig blant de mellom 15-29 år. NAV Gjøvik har også bekreftet at andelen unge uføre har økt med over 60% fra 2015.

- Vi ønsker å være en døråpner for mennesker til et verdig liv i skole- og arbeidsliv, eller som stolt frivillig ambassadør for byen vår! Vi er takknemlige for gode samarbeidspartnere både blant private og offentlige aktører og andre frivillige organisasjoner, og ønsker å være med på at Gjøvik skal være et godt sted å være!

Grom 5 års markering

Bursdagsfesten markeres på Kafègudstjeneste søndag 16. februar kl.17.00! Koret GROMT kommer og synger. Koret, som øver i Lensbygda, er et relativt nystartet flerstemt kor, med medlemmer fra Toten og omegn i alderen 25-60 år. De lover god sang og musikk, og håper du kommer og hører på! Inviter gjerne med deg noen som aldri har vært på PULS-Ditt værested før!

- Vi ønsker fortsatt å skape et miljø og et værested med hvilepuls og god plass, hvor alle kan føle seg inkludert og få kjenne at det er et fint sted å bare være. Vi håper at alle mennesker kan erfare at de er verdifulle for den de er, ved å formidle at verdien ved å være, er viktigere enn hva du gjør eller ikke gjør, avslutter Olsen.

Dette er PULS-Ditt værested:
• Etablert på Gjøvik i 2015, drives av Frelsesarmeen Gjøvik.
• Åpent tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.11.00-16.00 (til kl.18.00 torsdager).
• Målgruppen for arbeidstrening er ensomme, unge uføre, innvandrere og mennesker med en åndelig lengsel, men værestedet og kafètilbudet er åpent for alle.
• Målet er å skape et værested og bidra til positiv vekst i menneskers liv gjennom deltakelse og fellesskap, samt at alle, uavhengig av sosial status, etnisitet, religion, funksjonshemming, kjønn, alder eller seksuell orientering, skal kunne føle seg hjemme på PULS.
• Værestedet har en kafé hvor det blant annet serveres glutenfri og internasjonal mat. Det er også Kulturkafè med blant annet internasjonal aften, dette er mitt liv, konserter m.m. På dagtid er det ulike livsstils- og aktivitetstilbud med blant annet turgrupper, strikk og snakk, minikonserter m.m.
• Fretex bruktbutikk ligger i samme lokalet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken