Tidligere generalsekretær, og nå forfatter av boka:»I Institusjonenes Klør», Ola Ødegaard, har nå sendt boka ut til alle 26 ordførere i Oppland. Den er en gave fra investor Kjell Andenæs, sier Ola Ødegaard.

Boka handler om Stiftelsen Rettferd for taperne, som Ødegaard startet i 1993 på Dokka. Både Andenæs og Ødegaard ønsker at Opplands-ordførerne skal få innsikt i og kunnskap om taperforeningens virke, og hva de har oppnådd gjennom de 22 årene som Ola Ødegaard var generalsekretær.

- Det finnes ikke den kommunen i Oppland som ikke har en taper eller flere i sin midte, sier Ødegaard.

I løpet av den tid Ødegaard jobbet i foreningen, fikk de til at staten og mange kommuner utbetalt 372 millioner kroner i oppreisning til 2500 tapere. Boka skal også i løpet av august sendes ut til alle landets ordførere, sier Ola Ødegaard. Det er Alfa forlag på Gjøvik som har produsert boka,mens den er utgitt på Ødegaards forlag.