Det viser tall utarbeidet av Kantar Media. Ifølge statistikken har de fleste lokalradioene som er med i lyttermålingen hatt en stabil utvikling eller vekst det siste året.

Vekst

– Dette tyder på at det digitale radioskiftet har vært en medvirkende årsak til veksten i lokalradiolyttingen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland lokalradiolyttingen økt fra 9,9 til hele 15,3 prosent fra 2016 til 2017.

Men til tross for veksten for lokalradioene har det vært en nedgang i den totale radiolyttingen i fem regioner. Troms og Finnmark er de eneste regionene som har flere radiolyttere i fjerde kvartal 2017 enn på samme tid året før.

Større interesse

Ole Ivar Vangen, redaktør i Radio Toten, kan bekrefte tallenes tale.

– Etter DAB-omleggingen merket vi en større pågang og interesse rundt Radio Toten – ikke minst fra lokale annonsører, sier Vangen som med økte annonseinntekter og fem topptente sendere på plass, gjør hverdagen til radioens eneste ansatt og ildsjelene som bidrar til å lage lokalradio, litt enklere.

– Vi har også endret litt på profilen og med det har vi greid å trekke til oss flere og ikke minst nye lyttere også, sier Vangen som dersom pengene kommer på plass, ikke ser noen grunn til å ikke bli med på DAB-bølgen hvis mulighetene skulle by seg.

NRK faller

De tradisjonelle kanalene som Radio Norge, P4 og NRK-kanalene P1, P2 og P3 taper lyttere til nisjekanalene til NRK, P4-gruppen og Bauer media i alle de seks regionene.

– At det digitale radioskiftet ville medføre et fall i radiolyttingen i 2017 kom ikke uventet. Det er også naturlig at NRK opplever det største fallet siden de slukket sine FM-sendinger først i de fleste regionene, forteller Velsand.

Medietilsynet forventer at den totale radiolyttingen vil stabilisere seg og øke noe i 2018.

Nedgangen i den totale radiolyttingen må sees i sammenheng med at sentrale kanaler som P5, P7 Klem og NRJ ikke var med i målingen for fjerde kvartal og kun ble målt i to av tre måneder i tredje kvartal i 2017.