Tvillingbrødrene Hans-Petter og Ole- Christian Schrøder, og tre andre håndverkere ved Norsk Orgelverksted, begynte like før jul den store produksjonen av små og store deler til det nye praktinstrumentet i Gjøvik kirke. Da orgelet innvies sent på året 2007, har den lokale orgelbyggeren laget omtrent 10.000 deler til orgelet.

Svensk samarbeid

– Orgelet har 44 stemmer og får rundt 3000 piper. Det gamle orgelet fra 1960 hadde 40 stemmer og 2500 piper. Vi har en moderne maskinpark, men har det gamle håndverket som prinsipp når vi bygger orgelet. Pipene skal være av både furu og forskjellige blandinger av tinn og bly, forteller Hans-Petter Schrøder.

Norsk Orgelverksted har inngått en samarbeidsavtale med det svenske orgelbygger-firmaet Åkerman og Lund, som holder til like ved Stockholm. Dette firmaet står for selve konstruksjonstegningene innvendig på det store instrumentet, og det skal også stå for fininnstillingen av pipene da orgelet er vel installert i Gjøvik kirke, den såkalte intonasjonen.

– Åkerman og Lund har vi samarbeidet med tidligere. Dessuten har de bygget andre store orgler som dette før, blant annet til Moss kirke – med 38 stemmer. Det er betryggende å vite. Det vi gjør, er å snekre alt sammen, og vi tegner fasaden, forteller Schrøder.

Dimensjoner

Orgelet i Gjøvik kommer til å bli det største mellom Oslo og Trondheim, og prislappen blir på rundt seks millioner kroner. Da har orgelkomitéen samlet inn en million via konserter, kunstauksjoner og kunstlotterier. De resterende fem millioner kronene er bevilget av Gjøvik kommune.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med, og har fått velvillig støtte fra, Gjøvik kommune. I prisen ligger også at gulvet i galleriet skal skiftes ut, og galleri-fronten skal tilbakeføres til slik den var før 1960. Det vil si at utstikkeren med orgelpiper på galleriet blir borte, forteller Jostein Fikstvedt.

– Fyrt i stykker

Det gamle orgelet fra 1960 ble bygget i Sør-Tyskland av Steinmeyer, en orgelbygger som var ledende i sin tid.

– Orgelet ble bygget for kalde og fuktige kirkerom, ikke for et kirkerom som blir varmet opp, slik det har blitt i alle år i Gjøvik. På grunn av oppvarmingen hadde dette orgelet fått skader etter bare tre år. Hadde det ikke vært for dette, ville det fungert godt fremdeles. Orgelet er rett og slett fyrt i stykker, varmen har ødelagt det, forteller Hans-Petter Schrøder og viser til den såkalte eswa-varmen som er brukt i kirken, uten luftfukter.

– Det er på høy tid at det kommer et nytt orgel. Det gamle instrumentet synger desidert på det siste verset, forteller Roger Jensen, leder for innsamlingskomitéen.

Han forteller at innsamlingen nå er lagt på is fram til 2007, da blir det salg av gamle orgelpiper. Dessuten skal ni malerier, som komitéen fremdeles har igjen, selges i en eller annen form for å skaffe ekstra kroner til Gjøvik kirkes nye orgel – levert fra Norsk Orgelverksted i Snertingdal.

KJETIL SKOTTE

kjetil.skotteoa.noz