Under en ekstraordinær generalforsamling torsdag ettermiddag, ble det sammenslåtte museet for Gjøvik og Toten døpt. Museet får navnet Mjøsmuseet fra 1. januar 2006. Alle de om lag 25 personene som er ansatt i museene, inn i det nye selskapet, opplyser styreleder Stig Sægrov.

Museene som slås sammen er Gjøvik historiske samlinger, Toten økomuseum og Mjøsamlingene. Det er Arne Amlien som skal lede Mjøsmuseet og den nye staben.

Alle øvrige formaliteter ble også vedtatt som innstillingen under den ekstraordinære generalforsamlingen.