Arne Julsrud Berg (49) arbeider som kommunalsjef i Østre Toten, men snart er det slutt. 1. september tar han over direktør­stolen hos Mjøsmuseet.

Julsrud Berg har utdanning innen historie og kulturhistorie. Han har jobbet som kultursjef en lengre periode.

I 30 år, helt siden Mjøssamlingene ble stiftet i 1981, og inntil i fjor, satt han i styret i Mjøssamlingene. Der fungerte han som administrator, historiker, idémaker og samlende kraft.

God lokalkunnskap

Da søknadsfristen til direktørjobben for Mjøsmuseet gikk ut, satt styreleder Bjørn Iversen med ni kandidater.

- Arne Julsrud Berg har vært engasjert i museumsarbeid helt siden ungdommen. Han kjenner Mjøsmuseet godt fra før, både gjennom frivillig arbeid, og gjennom jobben i Østre Toten kommune, sier Iversen.

- Vi får en godt kvalifisert leder med lokal forankring og god lokalkunnskap. Han har gode forutsetninger for å kunne videreutvikle museet. Han har solid ledererfaring, et godt nettverk, og god kontakt med museumsvirksomhet andre steder, sier Iversen, som helt åpenlyst har tro på at det skal gå museet godt i framtida.

Har ambisjoner

Magne Rugsveen har gjort en god jobb for Mjøsmuseet, men 4. juni tiltrer han som direktør på Domkirkeodden. Han har ifølge Iversen klart å skape et samlet museum.

En midlertidig leder er konstituert fram til Julsrud Berg overtar stafettpinnen.

Den nåværende kommunalsjefen ser fram til arbeidet med museet.

- Jeg har hatt en spennende stilling i Østre Toten, men jeg har lyst til å jobbe i museumssektoren. Dette er noe jeg er veldig engasjert i. Nå bød det seg en anledning. Gjøvik-, Toten- og mjøsområdet har mye spennende historie. Museet skal ikke bare se bakover. Det har viktige funksjoner i samtiden, og skal være en bidragsyter i samfunnsutviklingen. Interessen for lokalhistorie blant folk flest øker.

20 ansatte og en omfattende eiendoms- og bygningsmasse er noe av det Julsrud Berg får å holde styr på. Museet er i gang med en ny strategiplan. Den gjeldende gikk ut i vår, men arbeidet ble noe utsatt fordi museet ville ha på plass en ny direktør først.

- Mjøsmuseet har flotte friluftsmuseer, men en basisutstilling som er oppe hele året, har vi ikke i dag. Styret har sagt at det er ønskelig å få til, og det er en viktig ambisjon. Det er ønske om å lage en helårsutstilling på Kapp, knyttet opp mot mjøshistorien, en utstilling på Raufoss, knyttet opp mot industrien, og en utstilling i Gjøvik sentrum, sier Julsrud Berg.