På den ene langsida holder snekkerne på med å skifte deler av bjelkelaget. På den andre er mureren i gang med å banke vekk gammel puss. Om ikke så lenge skal de bytte side. Da skal vestveggen pusses på nytt mens snekkerne går i gang med mer råtefjerning på østsida.

Og det er ikke noe lystelig syn som møter Lissie Norland og Karin Solbrækken når murer Gøran Gjetmundsen fjerner en liten firkant murpuss oppunder takskjegget ved hovedinngangen og raskt fastslår at bjelken under pussen er pill råtten. Den ytterste delen kan rett og slett plukkes vekk med fingrene. Hvorvidt tilstanden er den samme for alle bjelker på østsida, vet man ikke før veggen er fri for puss, men avflasset maling forteller også om mulig omfattende råteskader.

Fuktskader

Kauffeldtgården er satt opp i 1818. At det nå dukker opp til dels betydelige fuktskader både her og der, kan ha flere årsaker. Gården har gjennom årene vært gjennom noe vedlikehold, men kanskje har det ikke alltid vært gjort grundig nok. I tillegg er fasaden endret flere ganger. Dører og vindusåpninger har kommet og gått. Østsida er kanskje bedre enn vestsida i så måte, men store sprekker i nordøstre del kan skyldes et stort vindu som ikke lenger er der.

Skifter 13 bjelker

– Vi skifter så det holder, 20 centimeter mer enn det som er råttent, sier snekker Bjarte Lindstad, som sammen med kollega Roy Eklund ferdes snart oppe på stillas, snart inne i bygningen. 13 av i alt 21 bjelker har råteskader. Disse skjæres bort, og så skjøter snekkerne på med nye bjelkedeler i samme dimensjon. Noen steder lite, andre steder en god del. Skiftingen krever adgang til taket både innendørs og utendørs, i tillegg må innvendig tak støttes opp mens bjelkene tas ut og inn.

De to karene fra firmaet Jon Erik Aarvold har gjennom årene fått mye erfaring med reparasjon av eldre bygninger, på samme måte som Gøran Gjetmundsen har skaffet seg ekspertise med god gammeldags kalkmørtel.

Gul Kauffeldtgård?

De avhogde bitene murpuss blir gransket. Innenfor malinglaget som er påført i nyere tid kommer et lysegult lag til syne. Kanskje en indikasjon på at Kauffeldtgården på et stadium ikke var hvit. Men om det gule skyldes måten kalken er brent på, eller om det er tilsatt farge, er ikke lett å si.

Når alle bjelker er skiftet på vestsida og taksteinen lagt på plass igjen, får veggen sitt nye lag med kalkmørtel, mens snekkerne tar fatt på råttenskapen på østsida. Deretter skal veggen pusses også der. Sannsynligvis rekker man ikke mer enn de to langsidene i løpet av året. Muring med kalkmørtel er sterkt væravhengig. Mange mener at arbeidet begrenser seg til juni, juli og august, for det kreves lang tørketid. Men med det tørre klimaet i innlandet tror Gjetmundsen det går an å begynne muringen allerede i mai.