Bare fra Toten finnes det en rekke kort med bilder av bygninger og landskaper som enten ikke lenger finnes, eller som i alle fall har forandret seg. Det fikk deltakerne på sesongens siste Totentreff se smakebiter på .

Mens noen konsentrerer seg om frimerkene på gamle kort, er en ihuga kortsamler kanskje like mye opptatt av motivet på den andre siden. På den annen side blir man ikke nødvendigvis rik av å samle på gamle postkort, om det da er dette man går etter.

Verdien er avhengig av så mye; blant annet om kortene er trykket i små eller store opplag, eller om de er pent behandlet. Hvis det er skrevet mye på selve bildet, vil dette også bety en del for eventuell salgsverdi. Å skrive kortet fullt av tekst på framsiden var vanlig i den perioden da baksiden bare kunne brukes til navn og adresse på mottakeren. Hadde avsenderen mye på hjertet utover å skulle fylle det lille hvite feltet under bildet, skrev man der det var plass.