KJENT ANSIKT: Tommye Sørbø er kunsthistoriker, forfatter, dramatiker, samfunnsdebattant og populær kulturformilder. Han gleder seg til å komme til Eina for å snakke om sammenhenger mellom nature og kunst
Foto: Hanna Kvalheim Hekkelstrand, Ta.No

– Påfallende mange vil ha sin aske spredd ut over fjellet eller i fiskekulpen

Kunstkritiker Tommy Sørbø gjester friluftsfestivalen. Han har mye å si om sammenhengen mellom kunst og friluftsliv - og ikke minst betydningen disse spiller for mennesket.
Publisert