Off the wall - kunstarter i samspill, var tittelen på performancen elevene ved Biri ungdomsskole fikk oppleve på mandag. Performance er noe som skjer på en scene som ikke passer inn i de definerte rammene av scenekunst. Off det wall er en forestilling som i utgangspunktet kan minne litt om en parodi på en overkul ungdomsskoletime fra 1970-tallet. Skuespillere som er liksomkule og mer på parti med elevene enn med lærerne, selv om de alle er nærmere lærerne enn elevene i alder. Likevel klarer det lille ensemblet å levere budskapet om livets absurde mangesidighet på en troverdig og underholdende måte. Dette til tross for at graffiti, som er forestillingens ytre tema, ikke eksisterer i særlig utstrekning på Biri.

Ytre sett diskuterte forestillingen graffiti. Fra historikk, sjangerkarakteristika og navn, til hva det koster å fjerne graffitien i Oslo. Men de forskjellige innleggene i den sceniske debatten forandret hele tiden holdning til fenomenet. Derfor ble det tydeligere etter hvert som forestillingen skred fram at dette handlet om å se ting fra flere sider, og om å tenke selv. Performancen startet heller ikke med graffiti, men med at rapper Skranglebein fortalte om tidlig ungdomsfyll. At aktørene fortalte om fortielser og løgn på bakgrunn av situasjoner der det er umulig å snakke sant.

Da den sceniske delen av performancen var ferdig, ble kulissene omgjort til en utstilling om graffiti. Det ble også vist filmer om emnet på tre tv-skjermer. En norskprodusert film om graffiti i New York fra 1974. En amerikansk dokumentar fra 1982, om hip hop-kulturen i New York og filmen " Grovt skadeverk". Den siste, en film laget av graffitimalere for graffitimalere, altså noe som ikke var tenkt vist offentligheten.

Mer om saken