Formannskapet vedtok i dag å følge saken videre. Rådmann Jan Olav Grønland ser på det som en alvorlig sak og vil derfor umiddelbart ta tak i de interne forholdene. Dette gjelder både gjennomgang av selve saken, vurdering av rapporterings- og oppfølgingsrutiner og hvilke konsekvenser rådmannen må trekke av en slik sak rent administrativt.

Dette vil bli gjort i nær kommunikasjon med kommunens politiske ledelse og ansvarlige organer, i denne saken kan det være både kontrollutvalget, administrasjonsutvalget, utvalg for velferd og opplæring, formannskap og kommunestyre.

Under behandlingen i formannskapet kom det fram mye kritikk på alt for dårlig rapportering underveis, og kritikk på at rapporteringen kommer for sent. To av representantene, Audun Blegen (H) og Tore Ørsal Offerdal (Frp) kom med direkte kritikk av Paul Ravlo, og sa de ikke har tillitt til kultursjefen. Paul Ravlo var ikke tilstede i formannskapsmøtet.

Ordfører Stein Knutsen ba dem om å være forsiktig i å bruke slike karakteristikker fordi politikerne egentlig skal forholde seg til råmannen direkte.

I tirsdagens papiravis skrev OA at Vestre Toten kommune må dekke et tap på 3,5 millioner kroner etter at teaterstykket «Direktøren» ble framført i fjellhallen i Raufoss Industripark i fjor. Budsjettet for teaterstykket tilsa utgifter på to millioner. De ble på fem.