Da Valdres-forfatteren Knut Hauge døde i 1999, fant familien en bunke med dagbøker og amatørfoto som Hauge selv hadde tatt. Materialet er samlet i boka Diktardraum som barnebarnet Kari Hauge har gitt ut på eget forlag.

Knut Hauge (1911-1999) er særlig kjent for den historiske romanserien Sagaen om Ulfsætta. Forfatteren fra Valdres fikk også mange nye lesere gjennom boka om kjærligheten og døden som ble gitt ut i Den Norske Bokklubben. Boka ble trykt i 120.000 eksemplarer, som er et av de høyeste opplagstallene på en nynorsk roman noen gang. For denne boka ble Knut Hauge tildelt Aschehougprisen i 1977.

Knut Hauge er født og oppvokst i bygda Lomen i Vestre Slidre. Da Hauge døde fant familien flere dagbøker som Hauge hadde skrevet i tiden før han ble forfatter. Dagboknotatene er fra årene 1931 til 1940. De inneholder ungdomsskildringer og et portrett av forfatteren som ung mann. Skildringene gir et klart tidsbilde av livet på en gard i Valdres i årene før andre verdenskrig.

Bonden og forfatteren

I de første dagboknotatene møter vi en 20-åring som bruker kvelder og netter over kladdebøkene. Han lengter ut, samtidig som han gradvis arbeider seg inn i livet på garden. Han søker folk som kan gi han råd i skrivingen, men han finner og sammen med ungdom i bygda gjennom foreningsliv og fritidssysler. I dagboknotatene får vi innblikk i kjærlighetslengsler og religiøse grublerier, men framfor alt følger vi Knut Hauge i hans målrettede arbeid mot å bli forfatter, skriver utgiver Kari Hauge i pressemeldingen om boka.

Dagboknotatene slutter 4. mai 1940. Da har Knut Hauge fått sine første tekster på trykk. Han har blitt odelsbonde, er gift og har fått ei datter. Andre verdenskrig har akkurat brutt ut.

1500 eksemplarer

– Etter å ha gått gjennom dagbøkene, fant vi ut at dette var viktige skildringer om livet på bygda. Notatene er gode bygdeskildringer og oppvekstskildringer, samtidig som de forteller om forfatteren. 15 år gammel bestemmer Knut Hauge seg for å bli forfatter, og denne bestemmelsen beskriver han senere i dagbøkene sine. Han skriver også om en svermerisk forelskelse som viste seg å være mye drøm og lite realistisk, forteller Kari Hauge, som sammen med kjæresten Frode Rolandsgard har startet forlaget Då måta.

Diktardraum er gitt ut på parets forlag og boka er trykt opp i 1500 eksemplarer.

– Jeg synes det er blitt en god bok, og vi håper at den vil falle i smak hos det lesende publikum, sier Kari Hauge, som regner med at det kommer flere bøker på forlaget om folk og livet i Valdres.