Dette er Vestopplands sju underverk!

Foto:

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

OAs nettbrukere har talt; de har kåret Vestopplands sju underverk.

DEL

I hele sommer har avstemningen vært åpen for alle brukerne av Oppland Arbeiderblads nettsider. Da vi stengte av i går, kunne vi registrere et stort engasjement for unike byggverk og institusjoner i Vestoppland. Rundt omkring i hele verden har man hatt underverkkåringer, etter at man på verdensbasis har kåret sju nye underverk.

1. Kornsiloene på Lena og Gjøvik

Helt siden starten har det vært en aksjon blant aktive nettbrukere for kornsiloene på Gjøvik og Lena. Nå har da også dette bygget vunnet avstemningen klart.

Med 1004 stemmer var det ingen som var i nærheten av å matche engasjementet for kornsiloene. OA har tidligere omtalt at kornsiloene har fått sine egne vennesamfunn på nettsamfunnet Facebook.

2. Hedalen stavkirke

Stavkirke-kulturen har stått sterkt i Norge, og stavkirka i Hedalen tok en klar andreplass i kåringen. Hedalen stavkirke ble bygget omkring 1160, men i rundt 150 år etter Svartedauden i 1349 lå bygda Hedalen øde. Deretter ble den ombygd rundt 1700-tallet. I tillegg til sjølve byggverket, er det flere ting med stavkirken som er unike. Dette gjelder blant annet drakeportalen, krusifikset frra 1270 og Hedalsmadonnaen fra 1250. I avstemningen fikk Hedalen stavkirke 255 stemmer.

3. Skibladner

«Mjøsas hvite svane» måtte sjølsagt få en plass blant de sju underverkene. Verdens eldste hjuldamper, bygget i 1854-1856 i Motala i Sverige, går fortsatt i rute på Mjøsa. Helt siden starten har Skibladner hatt en unik plass i hjertet til innbyggerne rundt Mjøsa. Sjøl om den har gjennomgått flere ombygninger og utbedringer, har ikke den gamle damen mistet sin kraft som et unikum og en av de faktorene som samler folk rundt Mjøsa. I avstemningen fikk Skiblander 166 stemmer.

4. Hadeland glassverk

Turistmagneten Hadeland glassverk ble i sin tid etablert under gården Mo i 1762. I 1765 kom de første glassene fra verket, og det var først og fremst nytteglass som ble produsert, slik som medisinglass, flasker og annet glass. Deretter ble produksjonen lagt om og «finere» glass ble laget. Den stadige utviklingen av glassverket har ført til en bygningsmasse som viser de ulike epokene gjennom historien. En unik plass som altså er Norges 3. største turistattraksjon. I avstemningen fikk glassverket 160 stemmer.

5. Søsterkirkene på Gran

Søsterkirkene på Gran er minner fra middelalderen. De to steinkirkene, Nikolaikirken og Mariakirken, har en spesiell plass i Hadelands kulturhistorie. I følge sagnet havnet to søstre i en krangel og måtte ha hver sin kirke. Men historikere har pekt på at det ikke var uvanlig å bygge flere kirker intil hverandre i middelalderen. På kirkegården står det også et steintårn fra middelalderen. Kirkegården er også gravplassen til dikterhøvdningen Aasmund Olavsson Vinje. I avstemningen fikk de to kirkene 90 stemmer.

6. Helleristningene i Etna

Helleristninger i Etna er forhistoriske bilder, som er hugget inn i stein og fjell ved Etnas bredd på Nordsinni. Slik tradisjonen var, var motivene hentet fra jakt og jordbruk. En tror at tegningene skal ha hatt en magisk betydning for de som lagde dem. Ved Møllerstufossen er det stort sett ristninger av elg, der den største er rundt 90 centimeter lang. I Norge deles helleristningene som regel inn i to hovedkategorier; veideristninger og jordbruksristninger. I avstemningen fikk helleristningene 85 stemmer.

7. Fjellhallen

Gjøvik Olympiske Fjellhall fikk den siste plassen, i konkurranse med Dokkfløydemingen. Fjellhallen stod ferdig i 1993 og ble brukt under de olympiske vinterlekene i 1994. Gjøvik Olympiske Fjellhall er verdens største publikumshall i fjell, med plass til vel 5800 publikummere. Den unike hallen er blitt et sted for store messer og ulike mottakelser. Men først og fremst er det en idrettshall. Da den ble bygget kostet den rundt 135 millioner kroner. I avstemningen fikk fjellhallen 81 stemmer.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags