Barnegrupper hos Frelsesarmeen

På Redesign kan gamle sokker bli fine snømenn!

På Redesign kan gamle sokker bli fine snømenn! Foto:

Av

Nå starter barnegruppene opp igjen i regi av Frelsesarmeen på Gjøvik. Siste torsdag i hver måned er det fullt hus i Ringveien 8b, når hele familien møtes sammen til felles middag før de går til de ulike aktivitetene.

DEL

Innsendt Frelsesarmeen ønsker å medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksne ved å stimulere de voksne til å være sammen med barna sine på aktiviteter, gi sosialt fellesskap og skape et positivt Gudsbilde. De ønsker å skape et miljø preget av inkludering og aksept for ulikheter, der alle er verdifulle og betydningsfulle uansett prestasjonsnivå.

For de minste barna, 1-5 år, har de Småbarnssang. På småbarnssang blir barnets språklige, musikalske og motoriske utvikling stimulert blant annet gjennom begrepsoppfattelse av rom og kropp.

For de litt eldre barna, 6 år og oppover, har de Legobyggegruppe. Her utfordres skaperevne, kreativitet og byggeteknikk, når det lages byggverk i alle former og fasonger.

For de eldre barna, 6 år og oppover, har de også Redesign. Gjenbruk, kreativitet og skaperglede står sentralt når de samles til kreativt fellesskap for å skape noe nytt av noe gammelt.

«Frelsesarmeen ønsker å bidra til kreative, glade og selvstendige barn gjennom mestringsopplevelser og fellesskap» sier FAbU-ansvarlig Unni Aalmo Istad. «Ved å skape trivsel og et godt og variert aktivitetstilbud hvor barna får bruke sin kreativitet, håper vi å være med å inspirere både barn og voksne til å fortsette å synge, bygge og redesigne hjemme!» fortsetter hun.

Siden det servers middag er det viktig at du husker å si ifra om du kommer!

Frelsesarmeen ønsker nye og gamle, små og store hjertelig velkommen!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken