Årsmøte i Pilegrimsfellesskapet RiHaTo

Fengslende historie i Gran Prestegårdshage. Fra fjorårets skolevandring.

Fengslende historie i Gran Prestegårdshage. Fra fjorårets skolevandring. Foto:

Av

Vandrere og pilegrimsvenner var 9.mars samlet til årsmøte på Granavollen Pilegrimssenter.

DEL

Innsendt Man startet med en times vandring hvor man tok for seg den historiske utviklingen av bygda gjennom 1500 år med hovedvekt på Søsterkirkene og de historiske bygningene rundt Vangen.

Vi kunne godt merke at dagslys, føre og temperatur nå innbyr til slike runder. Vandringen ble ledet av Peder Gjerdrum. Selve årsmøtet valgte Kari Røken Alm til ordstyrer og Daniel Håkegård som protokollfører.

Styret la fram en fyldig årsberetning med bilder som kalte fram mange minner fra fjorårets vandringer. Det har vært god aktivitet med turer over hele distriktet. Hovedvekten foregår naturlig nok på Hadeland, men det var også vandringer på Ringerike, Toten og Biri. RiHaTo bidrar også til sommeråpent Pilegrimssenter og samarbeidet med Sommerkirken på Granavollen.

Regnskapet var oppgjort med et mindre underskudd knyttet til innkjøp av utstyr til Pilegrimssenteret. Årsmøtet vedtok en resolusjon om regulering av trafikken over Vangen med bygging av en omkjøringsveg i vest.

Det nye styret består av Peder Gjerdrum (leder, gjenvalg), Daniel Håkegård (Gran, ikke på valg), Eivind Sørum (Gran), Ola Brox (Toten), og Lena Rós Mattiasdóttir (Ringerike). Styret konstituerer seg selv. Varamenn er Nils H. Martinsen (Gran) og Therese Stensjø Hawezy (Toten).

I disse korona-tider må vi se an aktiviteten. Forhåpentligvis blir situasjonen klarere i løpet av noen uker, slik at vi kan ønske velkommen til nye vandringer etter påske.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken