Terningkast 5: ÅGE W.O. BJØRNERUD: Hatet og elsket, forbannet og velsignet. Historien om S-lagene: Gjøvik og Vardal, Nygard, Øvre Vardal, Raufoss og Kolbu, som ble til Vestoppland Samvirkelag. Gjøvik 2005.

Av
Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Denne boka ble gitt ut i 2005, 101 år etter at det ble stiftet samvirkelag på Gjøvik. Det er forfatteren selv som har stått for utgivelsen med noe økonomisk bidrag fra blant annet samvirkelagsbevegelsen.

Boka er med sine snaut 200 sider blitt en anselig trykksak i bokhylla. Vi får høre om hvordan det vokste opp samvirkelag i Gjøvik, Vardal, Raufoss og på Kolbu og hvordan disse med tida ble slått sammen til Vestoppland Samvirkelag. Vestoppland Samvirkelag ble for øvrig fusjonert med Hedmarken S-lag til Forbrukersamvirke Innlandet i 1998.

Samvirkelagene er ikke bare vanlige butikker. De er som kooperative ideologiske selskaper, drevet som lag med medlemskap og eget styre. Som i lag flest har det opp gjennom tida vært ulike syn på driftsmåter, derav boktittelen "Hatet og elsket, forbannet og velsignet".

Forfatteren har lagt ned mye arbeid i å skaffe mange og gode bilder. Framsatsen, for eksempel, fører oss med en gang inn i et butikkmiljø fra rundt 1930. Da formatet i tillegg er noe bredere enn mange andre bøker og da de grafiske formgiverne har vært rause med å kombinere forholdsvis store bilder, til dels i farger, med mye luft mellom bilder og sats, blir det en tiltalende grafisk framstilling.

Det er videre lagt ned et nitid arbeid med et hele åtte siders personregister, noe som også høyner kvaliteten på boka.

Litt formelt småplukk kan en alltids finne. Korrekturlesningen har ikke vært helt nøye på bildetekstene. En del av dem mangler av en eller annen årsak punktum. Ellers mangler utgivelsesår mm i kildehenvisningene.

Dette er imidlertid noe som folk flest sikkert ikke legger merke til og tar ikke bort den kjensgjerningen at vi her har fått et viktig bidrag til den lokalhistoriske litteraturen om vestopplandsbygdene.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags