12 kunstnere; 12 forskjellige land – 3 dagers utstilling i Østre Toten

Av
DEL

InnsendtI 2014 initierte og gjennomførte billedkunstner Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang et mail art prosjekt der 20 kunstnere fra 11 land sendte henne kunstarbeider i posten hver måned over en periode på ett år. I mai 2015 arrangerte hun en utstilling underveis på Oppland Kunstsenter i Lillehammer med de arbeidene hun hadde mottatt til da; det gjensto da fire måneder av prosjektperioden.

Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang avslutter nå prosjektet med en oppsummerende utstilling av alle arbeidene. Utstillingen vises på Tandberg Gård i Østre Toten, som eies av Eivind Peder Hveem. Utstillingslokalet er en gammel restaurert husmannsplass. Det består av tre visningsrom og har en særegen atmosfære som kler denne utstillingen godt. Utstillingsåpning er fredag 23. august 2019. Utstillingen vil også være åpen 24. og 25. august.

Caroline har laget en fyldig katalog som presenterer og dokumenterer prosjektet som helhet. Katalogen er utgitt av Falland Forlag. Caroline er kurator for utstillingen og har stått for layout og design av katalogen.

Utstillingen vises på:
Tandberg Gård
Fårlundsgutua 116
2848 Skreia

Utstillingsåpning fredag 23. august kl. 18:00
Visninger 24. og 25. august kl. 12:00 – 16:00.


Mail Art Project – prosjektbeskrivelse

Mail art, eller postal art, var mest kjent på 1960-tallet hvor mange kunstnere sendte
småskala arbeider via den offentlige posttjenesten til forskjellige destinasjoner, uten å være avhengige av gallerier eller den øvrige kunstscenen. I dagens samfunn, da mellommenneskelig kommunikasjon i all hovedsak foregår digitalt gjennom internett, får brev og mail art en ny aktualitet.

Dette mail art-prosjektet omfatter tjue kunstnere fra elleve forskjellige land. Kunstnerne forpliktet seg til å lage og sende ett kunstarbeid til prosjekt-koordinatoren (Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang) hver måned i ett år, fra august 2014 til og med juli 2015. Det vil si tolv arbeider fra hver kunstner. I alt ble det postlagt over 200 konvolutter i ulike deler av verden. Som forventet ble noen av disse borte i posten. Fem arbeider kom aldri fram; to av disse var blitt postlagt i Norge.

Det var ønsket at kunstnerne skulle sende sine arbeider regelmessig hver måned. Munawar Ali Syed fra Pakistan måtte imidlertid sende tre måneders arbeid samlet fordi det ble for dyrt å sende ett og ett arbeid. I løpet av de tolv månedene prosjektet tok, var det flere kunstnere som reiste eller flyttet til et annet land, og sendte arbeidene sine derfra. Jolene Mok bor i og pendler mellom Sør-Korea og Hong Kong. I tillegg reiste hun i løpet av prosjektperioden til Island og Finland. Hennes arbeider handler om en vedvarende transit-situasjon, og inneholder foto som viser forskjellige flyplasser.

Det var en forutsetning at det er selve konvolutten som er kunstarbeidet. Ut over det var kunstnerne fri til å forme arbeidene slik de selv ønsket. Noen kunstnere sendte tolv ulike arbeider, noen sendte arbeider som til slutt skulle settes sammen og danne ett større arbeid.

Nedenfor er gjengitt en uttalelse fra en av kunstnerne, Brigit Heller fra Australia, som sier noe om hvordan hun opplevde prosjektet:

In times of technological overload I do celebrate getting physical mail that is hand written and possibly contains an image. The envelope contains a message that has physically travelled, has made its way to my letter box. When working on the ‘messages’ for the exhibition I had that element in mind. Where does the post travel, what is it going to experience? I decided to create cards of wood, something coming from nature, a material that we very much take for granted. When I use wood I am reminded of the tree and its remoteness to the object I hold in my hand. Trees as the marker of a landscape and the natives of a country. I often think of humans as trees - some people are grounded, when we live somewhere for a while we ‘put down roots’, hopefully. For myself, having migrated to Australia from Europe, my roots can take hold in different environments and happiness doesn’t depend on place. All images put together will create the drawing of a tree - with some blanks - the one’s that haven’t reached their destination.

Følgende kunstnere deltok i prosjektet og steder hvor de bodde:

Brigit Heller (Australia), Carole Hampshire (Australia), Alison Clouston (Australia), Sarah Goffman (Australia), Sue Pedley (Australia), Kathryn Ryan (Dubai/Australia), Michelle Weinstein (Canada), Jane Isakson (Canada), Lyndall Phelps (England), Kaisu Koivisto (Finland), Dee Curtis-Taillisson (Frankrike), Anna Widén (Norge), Jingxin Geng (Norge),
Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang (Norge), Yngvil Samuelsberg Thomassen (Norge), Munawar Ali Syed (Pakistan), Monika Niwelinska (Polen), Jolene Mok (Sør-Korea/Hong Kong/Island/Sverige), Jason Rosenberg (USA), Lauren Portada (USA).

Artikkeltags