Vestoppland Kammerkor: Med Shakespeare mot vår

Av

Shakespeare skrev om langt mer enn danske prinser og temming av troll. Han har også kjærlighetsdikt på samvittigheten.