Nå skal hun kun konsentrere seg om Peder Balke – ny konstituert kultursjef er på plass

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Kjersti Krageberg er konstituert i stillingen som kultursjef i Østre Toten kommune.

Krageberg har tidligere jobbet ved kulturkontoret i Østre Toten, men har den senere tiden hobbet som prosjektleder/rådgiver i Hamarregionen utvikling.

Halvt år

Krageberg er konstituert fra første oktober, og konstitueringen gjelder i seks måneder, opplyser Grethe Steensen til OA.

Steensen har dermed fått frigitt tid til å jobbe som prosjektleder for utvikling av Peder Balke-senteret.

Kjersti Krageberg var uansett på vei inn for å jobbe ved kulturkontoret i kommunen, og på grunn av Steensens nye oppgaver ble hun altså konstituert til kultursjef.

Økt virksomhet

– Vi har fått  til dels store eksterne midler i tilskudd til Peder Balke-senteret, og vi må ha tid til å omsette pengene vi har fått. Med økt virksomhet trengs det noen som kan jobbe mer med det, og ikke bare holde på med det som venstrehåndsarbeid, sier Steensen.

Hun ramser opp en hel del som blir hennes oppgaver i forbindelse med senteret i tida framover. Blant annet følge opp håndtverkere og leietakere og utvikle innhold.

– Gammel kjærlighet ruster ikke

Det er om lag ti år siden Kjersti Krageberg sluttet i jobben ved kulturkontoret i Østre Toten kommune sist. I de fem siste av disse har hun jobbet som prosjektleder i Hamarregionen utvikling, særlig jobbet hun med profilering og kommunikasjon. Nå ser hun fram til å ta med seg nye erfaringer inn igjen i kommunen.

– Gammel kjærlighet ruster ikke, sier Krageberg om at hun nå er i jobb igjen ved kulturkontoret.

Målet var å styrke teamet ved kulturkontoret for å kunne drive godt utviklingsarbeid, blant annet ved Peder Balke-senteret, og etter en gjennomgang kom de altså fram at det var en god løsning at Krageberg ble konstituert som kultursjef.

Bli kjent på nytt

Nå vil hun bruke tid på å bli kjent med organisasjonen på ny. I Hamarregionen utvikling jobbet hun mye med profilering og kommunikasjon, og hun ser fram til å kunne ta med seg erfaringer om dette inn i en ny stilling.

– Vi skal danne et godt grunnlag for allmennkulturen i Østre Toten, sier Krageberg om det overordnede målet.

Rent konkret innebærer dette blant annet å starte arbeidet med å lage en egen kulturstrategi for kommunen. I tillegg vil hun se hvordan man i samarbeid med andre kan sørge for gode kulturopplevelser for innbyggerne i og utenfor kommunen.

– Spesielt er frivillge lag og foreninger og gode kulturinstitusjoner bærevegger for kulturen i Østre Toten, sier Krageberg.

Artikkeltags