Bibliotekene i Oppland har til sammen fått 1.090.000 kroner fra Nasjonalbiblioteket til arenautvikling

Nasjonalbiblioteket har bevilget 24,5 millioner kroner til aktiviteter i bibliotekene og utvikling av bibliotekene som møteplasser. Til sammen 242 prosjekter er støttet med mellom 15 000 og 2 millioner kroner. Bevilgningene er et resultat av Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018, som kulturminister Thorhild Widvey i høst lanserte sammen med Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre.

– For oss har det vært viktig at så mange kommuner som mulig får startet utviklingsprosessen vi initierte med den nasjonale bibliotekstrategien. Derfor har svært mange prosjekter fått støtte, selv om ikke alle har fått like mye som de søkte om i denne runden. Tilsvarende midler vil bevilges hvert år i hele strategiperioden, og de neste fire årene skal alle norske folkebibliotek få muligheten til å utvikle seg som arrangører, lærings- og debattarenaer, sier Nasjonalbibliotekets direktør Aslak Sira Myhre.

Alle biblioteker som sendte søknad har fått innvilget midler og Oppland er et av fylkene med flest søknader, melder oppland.no.

Dette er fordelingen i Vestoppland:

Oppland fylkesbibliotek 150.000, Gjøvik 100.000, Østre Toten 70.000, Vestre Toten 70.000, Jevnaker 30.000, Gran 70.000, Søndre Land 30.000, Nordre Land 30.000, Sør-Aurdal 30.000, Etnedal 30.000, Nord-Aurdal 30.000, Vestre Slidre 30.000, Øystre Slidre 30.000 og Vang 30 000 kroner.