«I hele Innlandet er det vekst innenfor kultur og kreative næringer. Kunstnere, kulturaktører og frivillig sektor har stor betydning for innovasjon i kultur og reiselivssatsingen.» Sier vi i Innlandsstrategien. Det er kloke og handlingsfulle ord som står skrevet, og for oss i Arbeiderpartiet er det helt essensielt å forsterke viktigheten av kunst og kultur.

At kultur i vid forstand betyr mye for oss hersker det ingen tvil om. Dette har vi blant annet sett under den pågående pandemien. Det gjøres en betydelig jobb over hele Innlandet, med å tenke nytt innenfor kulturen og at barn og unge skal ha tilbud i hverdagen.

Kulturen gir oss levende lokalsamfunn, arbeidsplasser og et stort engasjement. Jeg blir stolt og glad når jeg får muligheten til å reise rundt og får høre om alt det flotte som skjer. Betydningen og viktigheten av bredden i kulturen vi har påvirker mange. For Arbeiderpartiet er det viktig at tilbudene skal være for alle, inkludering og mulighetene må være i høysetet. Kulturen gir oss levende lokalsamfunn.

Jeg ønsker også å løfte Innlandets posisjon og styrke i forhold til kulturminner. Våre røtter blir ivaretatt og satt fokus på. Det arbeidet som gjøres blir det lagt merke til utover landet. Arbeidet må ikke stoppe opp.

Innbyggere, innovasjon og inkludering. Alle tre tydelige satsningsområder i strategien. Det viktige arbeidet som gjøres på det brede kulturfeltet må spille aktivt på dette. I kulturstrategien Utvalg for kultur nå skal jobbe med vil vi kommer tilbake til mange av de ulike områdene. Vi skal være stolte og fremtidsrettet i arbeidet med å løfte kulturen, som har sterke røtter og eventyrlige muligheter.

I det framlagte forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet tydeliggjør vi kulturens posisjon i Innlandet: «Kultur er identitet og røtter for innbyggerne i Innlandet. Den er kilden til å bli kjent med oss selv og hverandre, og er lim mellom mennesker. Kultur gjør livene våre rikere og gjør fylket mer attraktivt (...)»

Nå starter for alvor arbeidet, der vi fyller målene med handling.