Gå til sidens hovedinnhold

KS ber om 30 koronamillioner til fylkesveier i Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

KS arbeider nå med mål om å få avsatt mer midler til viktig vedlikehold av fylkesveier i statsbudsjettet i høst. Dette som en del av koronatiltakene for å opprettholde sysselsettingen i en krevende tid.

KS sentralt har utarbeidet og oversendt et notat som beskriver at kommunene er klare med prosjekter hvor de ber om en ekstra pakke på 500 millioner, hvorav 30 millioner er tiltenkt Innlandet.

KS Innlandet ønsker i denne anledning å presisere viktigheten av dette. Etterslepet er enormt og behovet er stort i hele Norge og ikke minst i Innlandet. Innlandet er den største fylkesveieieren etter staten og har om lag 7000 kilometer med fylkesvei og et etterslep på nærmere 4 milliarder kroner.

Innenfor rammen for fylkeskommunenes frie inntekter i 2020 er 1,539 milliarder kroner fordelt mellom fylkeskommunene etter kartlegging av vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier. Etter dialog med hver enkelt fylkeskommune har KS kartlagt hvilke konkrete vedlikeholdstiltak som vil iverksettes i hvert enkelt fylke dersom fylkeskommunenes frie inntekter økes med 500 millioner kroner mer enn hva som er signalisert i kommuneproposisjonen 2021.

Jeg håper derfor at stortingspolitikerne lytter til kommunene/KS og øker den signaliserte rammen med 500 millioner kroner.

Tiltakene som foreslås gjennomført hvis den foreslåtte rammen økes med 500 milliloner er tiltak som er av stor betydning blant annet for:

• Nødetater som kjører utrykninger

• Sikre/utbedre viktige avlastningsveier

• Næringslivet

Innlandet fylkeskommunen har pekt på FV30 og Fv 2614 som prioritet for de eventuelle 30 millionene i Innlandet. Dette er viktige avlastningsveier for henholdsvis RV 3 og E6 og vi håper virkelig at vi får midler slik at disse veiene også kan bli prioritert innen kort tid.

Kommentarer til denne saken