Kristin (20) og Celina (21) kjenner godt til medstudenter som sliter økonomisk

Det er en del studenter som ikke har like god kontroll på pengebruken sin, og Celina og Kristin kjenner de som sliter mer enn dem selv. Selv er de nøkterne og planlegger ganske godt.