Dette går fram av en pressemelding fra Gunnar Sønstebys Minnefond. For å hedre krigshelten Gunnar Sønstebys, også kjent som «Kjakan» livsgjerning, samt bidra til å videreføre hans viktige engasjement og budskap, ble et minnefond i hans navn etablert i 2013.

«Et av minnefondets oppgaver er å dele ut Sønstebyprisen til den person eller organisasjon som i handling har framstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.» heter det i meldingen.

Akershus festning fredag

Fredag formiddag mottar Kristian Bergsund fra Bagn i Valdres prisen under en seremoni i Fanehallen på Akershus festning.

I pressemeldingen fra arrangøren heter det at Bagnsbergatn gård i fjellsiden over Bagn sentrum i Valdres i dag er et av landets mest unike krigsminner. Takket være ildsjeler som Kristian Bergsund er stedet bevart som et symbol over motstanden som reiste seg, da noen av de hardeste og mest omfattende kampene i Sør-Norge fant sted våren 1940.

For Bagnsbergatn gård har, som Kong Olav påpekte i 1986, en høy opplevelsesverdi som nasjonalt krigsminne for kommende generasjoner.

Av egen lomme

Ved hjelp av egne midler har Kristian Bergsund også anskaffet et stort antall historiske gjenstander fra krigens dager. Samlingen er vederlagsfritt overført til Valdresmuseet og Bagn Bygdesamling. Siden åpningen i 1995 har mer enn 100.000 besøkende sett museumsutstillingen, som er et tilbud ikke minst skolene i Valdres, deler av Hallingdal og Øvre Ringerike nyter godt av.

Gjennom årene har Kristian Bergsund holdt mange hundre foredrag for skoleelever og andre interesserte, om regionens forsvarshistorie og om viktigheten av å stå opp for demokratiet. Han har i mer enn 25 år også bistått Krigsskolen og Forsvaret i deres årlige undervisningsopplegg i Valdres.

Hans skildringer er kjent i vide kretser, og historiene er for lengst en del av pensum for kommende befal.

– Med sitt store engasjement har han i årevis også vist omsorg og ivaretakelse av dalførets veteraner fra så vel Den andre verdenskrig som fra internasjonale operasjoner i etterkrigstiden. Han har stått bak en rekke arrangementer og sammenkomster, og han er også ildsjelen bak årlige markeringer for å minnes ofrene etter hendelsene som fant sted i Valdres under krigen. Det er på denne bakgrunn at Kristian Bergsund er en verdig mottaker av Sønstebyprisen for 2020. Han er en ildsjel og idealist av sjeldent format, som i mer enn 50 år har jobbet utrettelig for å bringe viktige deler av landets kulturarv videre til stadig nye generasjoner i heter det i minnefondets pressemelding.

En statuett

Prisen ble første gang delt ut i januar 2015 til Kristin Solberg og Per Edgar Kokkvold. I 2016 gikk prisen til Deeyah Khan og Trond Bakkevig, og i 2017 ble prisen tildelt Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner for sin innsats for Norge. I 2018 mottok Elizabeth Hoff prisen for sin innsats for den nødstilte befolkningen i Syria, og i 2019 ble William Nygaard hedret for sitt modige forsvar av ytringsfriheten. Det er som en del av denne tradisjonen Kristian Bergsund nå blir hedret, og det synlige beviset på Sønstebyprisen er en statuett utført av Elena Engelsen Ung, etter originalen «Mannen med sykkelen» laget av Per Ung. Originalen står på Karl Johans gate i Oslo, på stedet hvor Gunnar Sønsteby befant seg da tyske soldater marsjerte forbi på ettermiddagen 9. april 1940.