Vedtak som blir fattet på KrF sine landsmøter utløser alltid kommentarer og refleksjoner, og denne gangen valgte OA å ha overskriften: Pengene flyr.

KrF vil:

Skrote dagens rigide tredeling av foreldrepermisjonen.

Gi småbarnsfamiliene en ekstra ferieuke.

Utvide foreldrepermisjonen med 4 uker ekstra.

Gi familiene full frihet til å gradere foreldrepermisjonen.

Innføre foreldrepermisjon for alle.

Ha makspris på 7000 for totale utgifter til SFO og barnehage, for hver familie.

Hvorfor fattet man da så dyre vedtak?

KrF ønsker å legge til rette for at kvinner i Norge vil føde flere barn og føde barn tidligere enn det som er blitt normalen nå. Vi er familiepartiet, som vil legge til rette for at alle barn får en god og trygg start på livet. Vi vet at det er småbarnsfamilier som har den mest pressede tidsklemma.

Vi har tro på at familiene vet best hvordan egen hverdag er, og hvordan fødselspermisjonen best passer for akkurat sin egen familie og sin egen situasjon. At vi allikevel beholder 10 ukers fødselspermisjon til far er fordi vi ikke er kommet så langt at alle arbeidsgivere ser behovet for at fedrene er hjemme hos barna.

Foreldrepermisjon til alle vil vi innføre da vi ser at der er tydelig forskjell på hvilken livssituasjon man er i når man får barn. Vi ønsker at flere får barn tidligere og ønsker å legge til rette for dette.

En ekstra ferieuke til småbarnsfamiliene er et viktig tiltak for at flere småbarnsfamilier faktisk kan ha ferie sammen, og ikke nødvendigvis må dele den opp. Familien er det første og for mange det viktigste av alle fellesskapene man gjennom livet blir en del av. For familieøkonomien er det å innføre en makspris for SFO og barnehage et godt tiltak.

Et annet vedtak som ble fattet er: Utrede offentlig betalt tannlege med egenandel, på samme måte som ved legebesøk. I dag er det slik at ikke alle har råd til å gå til tannlegen, og det ønsker vi å gjøre noe med.

Pårørende er en stor og sammensatt gruppe mennesker som står på for de nærmeste. Disse mennesker vil vi verdsette med å gi en egen pårørendestøtte. Omsorg fra familie og de nærmeste bidrar til trygghet, aktivitet og meningsfulle dager, som ikke kan telles i timer, kroner og øre, men som vi vil anerkjenne og verdsette.

Debatt om abortloven ble det ikke på landsmøtet. Dagens lov har vært gjeldende i 40 år og er et godt kompromiss mellom kvinnens selvbestemmelsesrett og fosterets rettsvern. Vi ønsker å jobbe videre med fosterets rettsvern og ikke minst å få antall aborter ned. De grepene vi har gjort med fødselspermisjon og økonomien til småbarnsfamiliene håper vi vil medføre at flere ser muligheten for å kombinere for eksempel utdanning og barnefødsler.

Baby før Bachelor, Mamma før Master og Pappa før Professor.