Gå til sidens hovedinnhold

Kringsjåtunet - spørsmål til fylkesordføreren

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sykehuset Innlandet har vedtatt at tilbudet ved Kringsjåtunet skal legges ned fra 2. august i år og flyttes til Sanderud, og det skal erstattes med ambulerende tilbud. Fra før er det vedtatt å legge ned Granheim lungesykehus.

Dette gjøres midt i en fra før opprivende sykehusdebatt. Vedtakene er ikke bare utrolige men viser også en stor arroganse fra beslutningstagerne.

Fremgangsmåtene som er benyttet har vært er en illustrasjon på hva det innebærer at helseforetak er blitt fristilt fra politisk innflytelse og at økonomi går foran faglighet og forsvarlighet. Kringsjåtunet har vært kjennetegnet med et godt sammensatt, svært kompetent fagmiljø med både høy faglig kunnskap og integritet som kam vise til gode resultater.

Dette har naturlig nok skapt stor motstand, fra innbyggere, ansatte, de som har benytter seg av tilbudet og mange flere.

En lærer på Kringsjåtunet, Christian Vik har sagt det så treffende: «Jeg har et ønske om at beslutningstakerne kunne tatt seg tid til å lytte til ungdom som har vært her, fagmiljøet og de ansatte på Kringsjåtunet. Jeg savner rett og slett en faglig begrunnelse for avgjørelsen.» Det skjedde ikke.

De politiske partiene må nå om de vil eller ikke komme på banen og få stoppet dette råkjøret så fort som mulig. Det er ikke kunnskapene om konsekvensene som mangler:

Rapporten «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» fra Barneombudet, sier at dagens psykiske helsevern ikke er rigget godt nok for å oppfylle barns rett til best mulig helsehjelp.

OECD har påpekt i en rapport fra 2018 at Norge bør gjøre mer for å redusere andelen unge under 30 år som ikke har arbeid eller er under utdanning. Andelen unge på uføretrygd i Norge er den høyeste i OECD.

Fylkestinget har i sitt kunnskapsgrunnlag til sin Innlandsstrategi skrevet at ungdom er en viktig målgruppe for Innlandet, og at vi har et stort ansvar overfor denne gruppen, ved å fremme helse og motvirke sosiale helseforskjeller, legge til rette for god læring, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår.

Vi i Rødt opplever at beslutningen er tatt av økonomiske, og ikke faglige hensyn. Vi ser gang på gang at tilbudet innen psykisk helsevern svekkes, mot faglige råd. Vi er sterkt bekymret for fremtiden til denne gruppen av våre innbyggere, som vi mener nå vil få et redusert tilbud, i strid med intensjonen om opptrapping innen psykiatrien. Dersom vi ikke har gode tilbud til våre barn og unge, så vil det kanskje spare penger i dag. Vi sender derimot en dyrere regning frem i tid, og over på andre forvaltningsnivå enn vårt eget. Det vil koste samfunnet langt mer, dersom ikke barn og unge får slike gode tilbud som det finnes på Kringsjåtunet. Hvordan korona slår ut for vår psykiske helse, vet vi enda ikke, men vi antar at behovet for psykisk helsevern ikke vil gå ned i årene som kommer.

Til neste møte i fylkestinget 10. februar stiller våre fylkestingsrepresentanter følgende spørsmål til Fylkesordføreren.

* Er fylkesordfører enig i at nedleggelse av døgntilbudet på Kringsjåtunet, flytting til Sanderud og reduksjon i sengeplasser er en forbedring av tilbudet til barn og unge med psykiske lidelser? Hvis fylkesordfører er enig i det, på hvilken måte vil tilbudet bli bedre?

* Hvis fylkesordfører ikke er enig i at dette er en forbedring av tilbudet til barn og unge, har fylkesordfører tenkt å jobbe for at tilbudet på Kringsjåtunet ikke legges ned, og heller styrkes med de ressursene de har mistet over tid?

Kommentarer til denne saken