Gå til sidens hovedinnhold

Breivik vant over staten på ett punkt i saken om soningsforholdene

Artikkelen er over 4 år gammel

Soningsforholdene til Anders Behring Breivik er i strid med menneskerettighetene på ett punkt, slår Oslo tingrett fast. Han fikk ikke medhold i øvrige punkter.

Dommen i saken ble avsagt onsdag ettermiddag og gir Breivik medhold i at soningsregimet ved høysikkerhetsavdelingen i Skien fengsel er utenfor for rammene av hva som er tillatt etter menneskerettighetenes artikkel 3.

Retten mener regimet bryter med forbudet om umenneskelig og nedverdigende behandling. Staten ble imidlertid frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

Dommen i saken ble avsagt onsdag ettermiddag. Det er foreløpig ikke klart om dommen blir anket.

Umenneskelig og nedverdigende

Breivik saksøkte staten fordi han mener soningsforholdene i Skien fengsel strider med menneskerettighetenes forbud mot nedverdigende og umenneskelig behandling. Han anførte i retten at graden av isolasjon og omfanget av sikkerhetstiltak han er underlagt, krenker flere artikler i Menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Under den fire dager lange rettssaken uttalte han dessuten at soningsregimet er så inhumant at han ville foretrukket dødsstraff.

Storrvik dokumenterte at Breivik stort sett er overlatt til sitt eget selskap 22-23 timer hver dag, og at han siden pågripelsen har vært utsatt for mange hundre nakenransakelser og rundt 3.000 håndjernpåsettelser.

Det var et springende punkt i retten om den terrordømte 37-åringen allerede hadde fått isolasjonsskader, da saken ble behandlet i en provisorisk rettssal i Skien fengsel.

Mener søksmålet er en hån

Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

Statens advokater avviste i retten fullstendig at Breiviks menneskerettigheter er krenket eller at han har blitt isolasjonsskadd av soningen. Riktignok har Breivik vært underlagt strenge restriksjoner siden 22. juli, men regimet er innenfor det spillerommet Menneskerettighetsdomstolen har gitt gjennom sine avgjørelser i tidligere, tilsvarende saker, mener staten.

Regjeringsadvokat Adele Matheson Mestad kalte Breivik en narsissistisk posør som hånet rettsstaten ved sin oppførsel i retten. (©NTB)

Kommentarer til denne saken