Politiadvokat Ingveig Nøkleby sier at politiet vil foreta vitneavhør, ta en gjennomgang av beslag og innhente flere journaler.

Kvinnen døde søndag kveld på Universitetssykehuset i Oslo.

Dødsårsaken var naturlig, men mannen er siktet for mishandling i nære relasjoner.

– Sammenhengende mishandling

Politiet etterforsker om kvinnen har vært utsatt for sammenhengende mishandling siden i april.

Flere kvinner som tidligere har levd i forhold med den voldssiktede mannen, er kritiske til politi og hjelpeapparatet.

 

– Han burde vært tatt hånd om mye før, sier de.  

De viser til at mannen har en voldelig fortid og at han er dømt før.

Vurderer hver enkelt sak

Politiadvokat Ingveig Nøkleby sier hun ikke kjent med detaljer i alle tidligere saker.

– Men jeg kan si at han er en kjenning av politiet og at han er tidligere domfelt.

 

– Kvinnene spør hvorfor mannen ikke er tatt hånd om. De hevder han trenger hjelp?

– Vi tar en fortløpende vurdering i hver enkel sak. Vi ønsker å etterforske denne saken med tanke på om det i dette tilfellet kan dreie seg om gjentagende voldshendelser, sier Nøkleby.

Utfordrende saker

– Er det vanskelig å etterforske vold i nære relasjoner?

– Det er alltid utfordrende. Det er som regel to som er vitner til hendelsen, den siktede og fornærmede, sier Nøkleby.

Hvert år blir cirka 20 000 kvinner utsatt årlig for vold i nære relasjoner, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Ifølge VG unnslapp 85 prosent av de som ble anmeldt i 2011 straff.

Politiadvokat Ingveig Nøkleby sier politiet i Innlandet og Vestoppland prioriterer vold i nære relasjoner.

– I de tilfeller politiet får mistanke om vold i nære relasjoner, blir disse sakene etterforsket fullt ut. Da foretar vi de etterforskingsskritt som er nødvendig.

Sluppet fri etter avhør

Nøkleby sier det kan være vanskelig å komme dit at man har tilstrekkelig med bevis å fremlegge i en rettsak, men politiet gjør sitt ytterste for å etterforske disse sakene på best mulig måte.

– Vi ser dessuten at mye av vurderingen rundt bevisførselen i retten går på troverdighet, sier hun.

Så sent som natt til søndag 4. juni ble en mann fra Jevnaker pågrepet for vold mot kona.

 

Volden skal ha skjedd på en privatadresse, og kona var på legevakta etter hendelsen.

 Mannen skal ha stukket fra adressen før politiet kom, og ble stanset av politiet i Lunner. Han ble også mistenkt for promillekjøring.

Jevnaker-mannen ble avhørt av politiet.

Han erkjente straffeskyld for noen av forholdene. Deretter ble han dimittert fra avhøret, opplyste politiet til Ringerike Blad etterpå.