Gjøvik kommune kan være stolte av at vi har full barnehagedekning og gode barnehager. Det skaper reell valgfrihet for foreldre når de skal velge hva som er best for sine barn.

I utvalg for oppvekst 15.09.2020 foreslo vi en liten justering i vedtektene for de kommunale barnehagene, som skulle gjøre det litt enklere for familier å få hverdagen til å gå opp.

Familier er forskjellige. Noen jobber skift, andre er aleneforeldre, og andre igjen må noen dager jobbe et stykke unna. Vi har tillit til at foreldre velger den løsningen som samlet sett er best for sine barn, og sin familie.

I dag er det reglene sånn at de kommunale barnehagene er åpne 9,5 timer om dagen, men barna kan være der maks 9 timer hver dag. Vi foreslo ikke en økning i oppholdstid eller åpningstid, (slik artikkelen i OA kunne gi inntrykk av) men at man noen dager kunne være i barnehagen noen minutter lenger enn de 9 timene, mot å være kortere en annen dag. Dette kan være av avgjørende betydning for noen for å få hverdagen til å gå opp enkelte dager, for eksempel ved skiftarbeid.

Vi synes det er synd at kun Høyre ville være med oss på denne justeringen.