I år har jeg gleden av å være ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti i Elverum og listekandidat for Innlandet KrF. På stand kommer jeg i interessante samtaler. Noen får meg til å tenke mer over politiske saker, mens andre skaper refleksjon rundt mitt eget parti. Som på siste stand i Elverum.

Hun: Jeg er ikke kristen, så KrF er nok ikke partiet for meg.

Jeg: KrF er ikke et parti for de kristne.

Hun, litt forvirret: Er det ikke det!?

Ikke rart den hyggelige damen ble litt forvirret. Selvfølgelig er Kristelig Folkeparti for kristne, men ikke bare. Det er en sterk oppfatning blant velgerne, og jeg har begynt å røre ved oppfatningen. Jeg vil at folket skal bli kjent med meg, mine partikolleger, sakene våre og politikken vår. Da er jeg overbevist om at stemmene blir flere, enn dersom velgerne bare sitter med et inntrykk av at vi er for de kristne, og da mye basert på partinavnet. KrF er et folkeparti med en politikk for folket. «Kristelig» gjør sitt til at mange lukker interessen altfor raskt. De går rett og slett glipp av god politisk informasjon.

Han: Kristendom har ikke noe i politikken å gjøre. KrF burde ikke eksistert.

Jeg: KrF er ikke kristendom. Vi er et politisk parti.

Har kristendom noe i politikken å gjøre? Nei, men det har i stor grad våre kristen-humanistiske verdier. Mye i Norges lover er basert på verdier vi finner i humanismen og vår kristne kulturarv. Det tror jeg mange er glade for, og landet ville vært et ganske annerledes samfunn om ikke.

Det går et skille mellom verdier som kan ha sitt utspring i religion og det å innrette politikk og samfunn etter en religion. Det siste er problematisk. Politikkens formål er å legge til rette for at mangfoldet av mennesker skal kunne fare vel gjennom livene sine, uavhengig av livssyn og trosoppfatning. Politikken skal mer ha fokus på verdiene i seg selv, enn hvor de har sitt opphav. Da kan verdiene virke samlende og øke i innflytelse, i motsetning til at de er knyttet til en religiøs merkelapp.

Mitt KrF-hjerte brenner for mennesker og grupper som trenger ulike typer støttetiltak for å mestre hverdagen, og for å kunne ta det neste skrittet til nye muligheter. Det brenner for at frivilligheten, næringslivet, gründere, kommunen og andre aktører sammen skal finne løsninger på de utfordringene som finnes i de mange lokalsamfunnene rundt om i landet. Mitt KrF-hjerte vil ha alle med ut fra sine forutsetninger, uavhengig av sosial status, legning, etnisitet eller annet.

Bare i dette lille avsnittet oser det av kristen-humanistiske verdier. Her er troen på mennesket og fellesskapet, nestekjærligheten og menneskets verdi. I dette ligger ansvaret for hverandre, og at alle har noe å bidra med. Er merkelappen så viktig? Det sentrale er oppslutning og handling rundt det vi tror er til det beste for individ og fellesskap.

Nå er det lokalvalg. Glem storting og regjering et øyeblikk. Tenk lokale saker og personer. Hvem er best egnet til å lede kommunen og fylket i motgang og medgang? Hva står de for som mennesker og ledere?

Magne Berg, KrF