Da jeg vokste opp i nabolaget til Hunn gravplass, var den delen av gravplassen hvor krematoriet nå står, en av våre lekeplasser. Vi barna var opplært til å respektere begravelser og gravplassen, ved ikke å forstyrre aktivitetene der. Da lekte vi andre steder. Det opprinnelige gravkapellet ble av nabolaget oppfattet som et arkitektonisk vellykket og beundret bygg. Det skapte harmoni og en god opplevelse. Mine foreldre er gravlagt ikke langt fra der krematoriet er bygget, så jeg besøker gravplassen av og til.

Første gang jeg besøkte gravlunden etter at det nye krematoriet ble bygget, fikk jeg en klump i magen. Det nye krematoriets utforming minte meg om kremasjonsbygg fra tider og plasser vi vil distansere oss fra, steder som i dag betegnes masseutryddelsesleirer. Hver gang siden når jeg besøker Hunn gravlund får jeg samme følelse og det minner meg om et system ingen ønsker seg igjen.

Bygget fører til at jeg sjeldnere og sjeldnere orker å besøke mine foreldres grav.

Dagens bygg er en skandale, dets utforming og størrelse tar oppmerksomheten bort fra den følelsen en bør få ved å besøke sine kjæres grav. Når en nå planlegger utvidelse går dette fra vondt til verre. Utvidelse betyr at det er økt behov for kremasjon. Om noen år må en kanskje utvide igjen. Jeg støtter praksisen med kremasjon, men slik Lene og Svein Skonnord påpeker i et innlegg i OA fredag 22. Juli, så får kremasjon ved Hunn gravlund preg av «industri». «Industri» hører ikke hjemme i et boligområde. Krematoriet bør derfor lokaliseres et annet sted og ikke knyttes til kirkegården og kapellet.

Utvidelse, eventuelt med samme arkitektur, vil gi meg en enda mer negativ følelse ved besøk på gravlunden, og til slutt vekke så sterke negative følelser at jeg ikke lenger orker å besøke mine foreldres grav.

Politikere i Gjøvik kommune må si nei til utvidelse av krematoriet og sørge for at en får en god opplevelse når en besøker gravlunden. Nåværende krematorium må rives, og det må bygges et fremtidsrettet og arkitektonisk harmonisk krematorium et annet sted. Et slikt prosjekt bør ikke styres av kirkelig fellesråd, et råd som allerede har ødelagt Hunn gravlund.

Lytt til naboene, folk som har sine kjære begravet ved Hunn Gravlund og spør gjerne innbyggerne Gjøvik kommune gjennom en folkeavstemning. Skrinlegg utvidelsesprosjektet og ideen om at et krematorium må knyttes til et gravkapell og en gravlund.