Kreftsyke Marianne (43) invitert til Stortinget: – Jeg skal forandre lovverket

Kreftsjuke Marianne Cathrine Lied har møtt Nav-byråkratiet på en måte hun misliker sterkt.