Som kreftlege ved Sykehuset Innlandet og leder av Hovedutvalg for Helse, Omsorg og Velferd i Gjøvik kommune, leser jeg med stor interesse Finn Olav Rolijordets innlegg i OA 12. november om sykehusstruktur. Foranledningen for hans innlegg er en sak til formannskapets møte 13. november om statlige arbeidsplasser i Gjøvikregionen. I saksframlegget heter det at Sykehuset Innlandet Gjøvik utvikles til elektivt sykehus/«Mini Radiumhospital».

På faglig grunnlag vil jeg advare mot dette. Å gjøre Gjøvik til et mini Radiumhospital er etter min mening en svært uklok strategi. Selv Radiumhospitalet, som er et stort kreftsykehus i europeisk målestokk, sliter med at det ikke er et fullverdig sykehus. Det mangler en rekke funksjoner, noe som kan skape problemer når akutte hendelser inntreffer. For eksempel må pasienter av og til overføres Ullevål eller Rikshospitalet hvis akutte situasjoner som hjerteinfarkt eller nyresvikt eller alvorlige infeksjoner oppstår. Gjøvik sykehus er i denne sammenheng faktisk mer komplett enn Radiumhospitalet, men som et elektivt mini Radiumhospital blir vi likevel svært sårbare.

Fagområdet kreft - onkologi - er helt avhengig av å være en del av et sykehus med akutt beredskap innen kirurgi/gynekologi, indremedisin, radiologi, anestesi og laboratoriemedisin. Vi har i dag store utfordringer med rekruttering av kreftspesialister til den felles Kreftavdelingen Gjøvik-Lillehammer. Hvis/når hovedsykehuset blir bygget, er et samlet fagmiljø av den mening at kreftavdelingen må være lokalisert der den øvrige ekspertisen innen diagnostikk, utredning og behandling - inkludert strålebehandling - foregår. Dette må samles på det nye sykehuset.

Det er (dessverre) ikke framtidsrettet å beholde strålebehandling på Gjøvik, mens resten er på hovedsykehuset. En ting er at fagfolk vil søke seg til hovedsykehuset framfor til et mini Radiumhospital, langt viktigere er det at pasientbehandlingen ikke blir optimal med en oppdeling av onkologien.

Mange kreftpasienter som får strålebehandling, er ikke friske nok til å gå poliklinisk, de trenger innleggelse, og har behov for tilgjengelige akuttfunksjoner innen sykehuset, ikke ved Mjøsbrua, hvis de er på Gjøvik. Enten må Gjøvik fortsatt være et allsidig akuttsykehus, eller så må all kreftbehandling flyttes til nytt hovedsykehus.

Selv har jeg i alle år kjempet for å opprettholde dagens struktur, med nødvendige endringer, og det står jeg for fortsatt. Men hvis det bygges nytt sykehus, må det gjøres skikkelig, med alle nødvendige funksjoner innenfor veggene. For pasientenes skyld.

Hvis Gjøvik blir et elektivt sykehus med strålebehandling, vil pasientene bli taperne. De som har kjempet og fortsatt kjemper for hovedsykehus, må ta med seg dette i den videre debatten. Det kan virke som om tilhengerne av hovedsykehus nå har fått litt panikk og frykter nedleggelse av sykehuset på Gjøvik. Så tenker man seg fram til at ved å gjøre Gjøvik til det elektive kreftsykehuset med strålebehandling, kan man unngå nedleggelse. Men så enkelt er det ikke.

Jeg er ærlig nok til å innrømme at jeg ikke ville skrevet det jeg her skriver, for et halvt år siden. Dette har gradvis modnet fram i meg, og et samlet fagmiljø deler disse synspunkter.