I fjor fikk 35.515 av oss i Norge en kreftdiagnose. 2796 mennesker bare i Innlandet. Nesten alle kjenner vi noen som er rammet direkte eller indirekte, noen som lever med kreft, kanskje med senskader. Eller som ikke lever lenger.

Søndag gikk et stille fakkeltog gjennom Gjøvik sentrum til Haugtun sykehjem. Fra vinduet på lindrende enhet fikk Ida Øye Bjørkvold (28) se og kjenne støtten fra mer enn 1000 deltakerne som ville vise sin respekt for åpenheten hun har vist om sykdommen.

Gjennom Instagram-kontoen #kreftutenfilter har flere titusen fulgt Bjørkvolds kamp siden hun fikk påvist livmorhalskreft som 23-åring. Selv opplevde hun at egen mistanke ble avvist av fastlegen fordi legen mente hun var for ung til å bli rammet av livmorhalskreft.

Da Bjørkvold på eget initiativ oppsøker privat lege, ble frykten likevel raskt bekreftet.

Slik skal det selvsagt ikke være.

Med sin åpenhet har Bjørkvold gjennom #kreftutenfilter og kampanjer som #sjekkdeg bidratt til å spre bevissthet om at også yngre kvinner kan bli rammet av livmorhalskreft.

Slik har hun gitt et oppofrende bidrag til opplysning om sykdommen, om betydningen av å følge opp screeningprogrammet mot livmorhalskreft, og den hjerteskjærende balansegangen gjennom alvoret og uvissheten.

På den måten kan Bjørkvold selv ha bidratt til å redde liv. Fakkeltoget var en symbolsk og sterk takk.

Oktober er den årlige rosa sløyfe-måneden. De rosa sløyfene synes på jakkeslag og i en rekke sammenhenger vi ferdes, for å minne kvinner om å sjekke seg. I år er påminnelsen ekstra viktig. Fordi screeningprogrammet ble satt på vent under pandemien.

Statistikken over brystkreftdiagnoser viser en påtakelig dupp i 2020. Men det er ingen ting som skulle tilsi at færre kvinner utviklet brystkreft i fjor enn tidligere år.

Derfor er frykten nå at flere hundre kvinner går rundt med uoppdaget brystkreft, og i beste fall går glipp av fordelene ved at sykdomsdannelsen oppdages tidlig.

Kreft rammer blindt. Oppfordringen kan derfor ikke bli tydelig nok; #sjekkdeg du også.