– Til nå er det kommet inn 780 665 kroner på Vipps, digital bøsse og støttepakker fra næringsliv, under årets Krafttak mot Kreft i Innlandet. Det er en fjerdedel av målet vårt som var 4,2 millioner kroner, sier aksjonsleder Per Føyn Bjørnstad.

– Det er veldig synd for kreftforskningen og kreftpasientene først og fremst. Mindre penger inn betyr mindre til forskningen som skal komme kreftpasientene til gode, sier han.

Kreftforeningen hadde planlagt å gå fra dør til dør som vanlig, men avblåste planen to uker før aksjonen startet og gjorde aksjonen heldigital.

– Vi ønsket ikke å ta noen sjanser, spesielt med tanke på endringen vi så i økende smittetrend og muterte virus. Vi representerer tross alt sårbare grupper under pandemien. Derfor valgte vi å gå for en heldigital aksjon i hele landet. Dette er nok hovedårsaken til at vi ikke har nådd målet vårt, sier Bjørnstad.

Roser lokale komitéer

Under årets aksjon har russen ved flere videregående skoler, bygdekvinne- og bygdeungdomslag, idrettslag og andre lag og foreninger i Innlandet vært viktige bidragsytere for aksjonen i år som tidligere.

Bjørnstad roser engasjementet de har vist.

– Vi er svært takknemlige for alle som har bidratt. Å nå igjennom med en digital aksjon er mer krevende. De har gjort så godt de kan i en utfordrende tid.

Kan støtte videre

Selv om aksjonsuka er over kan du både som bedriftseier og privatperson støtte aksjonen.

– Bedrifter kan enten bidra med en støttespillerpakke for næringsliv, og privatpersoner kan gi et valgfritt beløp på vår Vipps: 441000, oppfordrer aksjonslederen.

Pengene fra årets aksjon går til kreftformer som få overlever.

– Vi håper vi kan gjennomføre dør- til dør aksjon som vanlig i 2022, sier en optimistisk Bjørnstad.

Krafttak mot kreft

· Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon som i år gjennomføres for 16. år på rad.

· Hvert år får om lag 34 000 nordmenn kreft. Det vil si at over 90 personer får en kreftdiagnose hver dag. I Innlandet var det i underkant av 3000 personer som fikk kreft i 2019.

· Kreftforskning har bidratt til at tre av fire nordmenn overlever kreft, og blant noen kreftformer overlever så mange som ni av ti.

· Bare to av ti overlever lunge-, galleblære-, lever- og spiserørskreft og mindre enn én av ti overlever bukspyttkjertelkreft. Derfor trengs det mer forskning på disse kreftformene.

· I årets aksjon samler vi inn penger til forskning for at flere skal overleve kreftformene som i dag har høy dødelighet, samt at de som rammes skal få gode tilbud og oppfølging.

· Tidligere år har vi samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og senskader.

Fakta om kreftformer få overlever

· I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller.

· Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er blant disse. Under to av ti overlever disse kreftformene.

· Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav overlevelse. Disse kreftformene oppdages ofte for sent fordi de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk.

· Kreften er dermed kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på diagnosetidspunktet.

· Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ofte ikke er et alternativ.

· Vi trenger mer forskning. Kreftforeningen ønsker med Krafttak mot kreft 2021 å bidra til å endre denne alvorlige situasjonen.

· Pengene som samles inn skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.