Ved 01.30-tida natt til søndag var det et sammenstøt mellom en elg og en personbil på fylkesveg 33 ved Nordsinni. Politikontakt Roar Ødegård i Land sier skadene på elgen er store.

– Vi ønsker å komme i kontakt med fører av bilen, som muligens var en grå Volkswagen Passat. Det er observasjoner av at en grå bil ble tauet opp på en henger og deretter kjørt i retning Dokka, sier Ødegård.

Elgen døde i sammenstøtet, og det er viltnemnda som har opplyst til politiet at kollisjonen med stor sannsynlighet har ført personskade.

– Det er ikke mistanke om noe straffbart, men vi er bekymret for at personen skal være skadet. Fører bør oppsøke lege og gjerne ta kontakt med oss, sier Ødegård.

Han oppfordrer for øvrig bilister til å være ekstra årvåkne.

– Det er mange viltpåkjørsler nå, sier han.

Dersom du kjører på vilt

Husk at du har hjelpe- og varslingsplikt ved viltpåkjørsler.
Ta på deg markeringsvest og sikre ulykkesstedet med nødblink og varseltrekant.
Skaff oversikt over eventuelle skadede personer, og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
Ring politiet på 112 eller 02800 og meld fra om påkjørselen. Kommunen kan også varsles.
Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr senere.
Hjelp dyret. Hvis dyret åpenbart ikke kan leve videre eller bli friskt,
Forkort dyrets lidelse. Avliv dersom du er kompetent og i stand til det.
Meld skaden til forsikringsselskapet.
Oppsøk lege dersom du har smerter etter ulykken.

Kilde: Tryg forsikring