Korsæth: - Beskytt barn, skole og helse- og omsorgstjenester

Av

OAs leder «Fra applaus til oppsigelser» dat. 17.juli er av en slik karakter at jeg vil følge den opp med følgende kommentarer og synspunkter fra min side.