Koronaviruset setter kulturlivet ut av spill: Flere store arrangementer er avlyst

Lista over kulturarrangementer som avlyses som følge av koronaviruset øker stadig.