Viruset gir svært store utfordringer til alle i samfunnet. Det er noe vi føler på kroppen. Det er ikke mange smittet i vår kommune i dag. Fire personer har vært smittet – to er friske igjen og ute i samfunnet. I Østre Toten er det derfor størst utfordringer når det gjelder å ruste helsetjenestene til å møte en bølge av sjukdom som vi tror kommer. Smitteverntiltakene som gjennomføres nasjonalt gjør oss også økonomisk svært såret og sårbare. I dag har vi cirka 1000 personer i kommunen som er registrert permitterte eller arbeidsledige hos oss. Det er en økning på rundt 650 fra uke 11.

Landbruket er ei stor næring hos oss med 370 registrerte enheter som mottar produksjonstilskudd. Disse enhetene genererer stor aktivitet også i andre næringer lokalt. Nå står vi foran sesongen 2020 med utfordringer som koronaviruset gir oss.

I Østre Toten jobbet i fjor cirka 700 utenlandske arbeidere hos våre bønder. De fra land utenom EØS kan ikke komme i år, men det er fra regjeringen gitt mulighet for at de som har vært her før fra EØS-området kan komme i år også. Dette kan være bra for produksjonen i landbruket, men gir oss store utfordringer i smittevernet. Disse personene vil utgjøre en potensielt stor kilde til smitte i lokalsamfunnet. Den økende smitten vil kunne utfordre vår kapasitet i helsevesenet lokalt og i Gjøvikregionen utover sommeren.

Nyby-appen er et verktøy vi etablerte den 20. mars. Der kan bønder melde inn behov for arbeidskraft og folk med behov for arbeid kan melde direkte til bøndene at de er ledige. Ordningen er et supplement til NAV og er enkelt i bruk. Hele 750 personer har gjennom Nyby meldt sin interesse for å gjøre en jobb i landbruket hos oss.

Dette viser fem viktige forhold

· Vi trenger sesongarbeidere i landbruket

· Det er smittemessig ugunstig å reise over landegrenser nå

· Vi har stor ledighet i samfunnet

· Vi har stor vilje blant de ledige til å bidra i landbruket

· Landbruket ser ut til å kunne løse et sysselsettingsproblem samtidig som smitten bremses

Så hva er problemet?

Det argumenteres med at utenlandske sesongarbeiderne har opparbeidet en kompetanse over år som er etterspurt. Det kan være maskinkompetanse, biologisk kompetanse eller mulighet til å stå i hardt arbeid over lang tid med lav lønn. Fleksibilitet til å jobbe lenge når været tillater det, for senere å ta fri når været er dårlig, er også nyttig for bonden.

Etter flere tiår er vi gradvis blitt mer avhengige av denne kompetansen og det er ikke mange nok fastboende som fyller disse krava nå. Østre Toten sin store grøntsektor er et godt eksempel på dette.

Hva er løsningen?

· Vi bør bidra til å bevare det lave smittepresset hos oss og la folk reise minst mulig

· Vi bør bruke lokal arbeidskraft og bedre kunnskapen om landbruk lokalt

· Vi bør heve lønna til alle arbeidere i landbruket

· Varene i butikk bør ha en pris som gjør det mulig for bøndene å ta disse kostnadene eller kostnadene bør tas over et landbruksoppgjør

Disse løsningene vil vise at våre lokale bønder tar samfunnsansvar også utover selve matproduksjonen.